znak Stochov
Stochov

Pamětihodnosti

  • Kostel svatého Václava

Historie

Podle pověstí se zde v roce 903 měl narodit Svatý Václav, pověst dále uvádí, že jeho babička Svatá Ludmila měla na návsi zasadit strom, který zde stojí dodnes (Svatováclavský dub). Pod ním stojí kvalitní pískovcová socha Sv. Václava s praporcem a štítem.

V Hájkově Kronice české se uvádí stochovský hrad jako sídlo již v roce 870, skutečná zmínka o Stochově je v kronikách zaznamenaná až z roku 1316. Roku 1591 koupil stochovské panství Jaroslav Bořita z Martinic a rodu martinických panství patřilo až do roku 1848. V 50. letech a 60. letech 20. století ve městě vyrostlo sídliště pro dělníky z dolu Tuchlovice. V roce 1967 byla obec povýšena na město.

Název Stochov, podle kroniky, vznikl podle sta chův, které pečovaly o Svatého Václava.

Územněsprávní začlenění

Dějiny územněsprávního začleňování zahrnují období od roku 1850 do současnosti.

V chronologickém přehledu je uvedena územně administrativní příslušnost města v roce, kdy ke změně došlo:

  • 1850 země česká, kraj Praha, politický okres Rakovník, soudní okres Nové Strašecí
  • 1855 země česká, kraj Praha, soudní okres Nové Strašecí
  • 1868 země česká, politický okres Slaný, soudní okres Nové Strašecí
  • 1937 země česká, politický okres Slaný expozitura Nové Strašecí, soudní okres Nové Strašecí
  • 1939 země česká, Oberlandrat Kladno, politický okres Slaný expozitura Nové Strašecí, soudní okres Nové Strašecí
  • 1942 země česká, Oberlandrat Praha, politický okres Slaný expozitura Nové Strašecí, soudní okres Nové Strašecí
  • 1945 země česká, správní okres Slaný expozitura Nové Strašecí, soudní okres Nové Strašecí
  • 1949 Pražský kraj, okres Nové Strašecí
  • 1960 Středočeský kraj, okres Kladno

Rok 1932

V obci Stochov (448 obyvatel, katol. kostel) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

obchod s automobily, výroba cementového zboží, obchod s cukrovinkami, 2 obchody s dobytkem, družstvo majitelů elektrovodné sekundární sítě ve Stochově, 2 hostince, hotel Slovanka, výroba hřídelů do mlátiček, konsum Včela, 3 obchody s mlékem, 2 obuvníci, pila, 3 rolníci, 2 řezníci, 4 obchody se smíšeným zbožím, spořitelní a záložní spolek pro Stochov, stavební hmoty, 2 švadleny, 2 trafiky, truhlář, zahradnictví, zednický mistr

V obci Čelechovice (405 obyvatel, samostatná obec se později stala součástí Stochova) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

cihelna, družstvo pro rozvod elektrické energie v Čelechovicích, 2 hostince, kovář, mlýn, 2 řezníci, 2 obchody se smíšeným zbožím, stavební podnikatelství, zámečník

V obci Honice (384 obyvatel, samostatná obec se později stala součástí Stochova) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

2 cihelny, družstvo pro rozvod elektrické energie v Honicích, holič, 2 hostince, kolář, kovář, 3 rolníci, řezník, 2 obchody se smíšeným zbožím, trafika

Oficiální web město Stochov:
www.stochov.cz

PSČ Stochov: 273 03