znak Kladno
Kladno

Pamětihodnosti

Související informace naleznete také v článku Seznam kulturních památek v Kladně.
  • Zámek z doby kolem 1740 leží severně od Náměstí starosty Pavla. Barokní trojkřídlá budova s využitím starší budovy (východní křídlo) s věžičkou, snad podle návrhu K. I. Dienzenhofera. V západním křídle je oválná kaple sv. Vavřince, v přízemí náhrobní kameny ze 16. století ze staršího kostela. V patře kachlová kamna z 18. století. Dnes sídlo městské galerie a knihovny. Za zámkem park obehnaný zdí.
  • Kaple sv. Floriána na Floriánském náměstí z roku 1751 podle návrhu K. I. Dienzenhofera. Pozdně barokní centrální čtvercová stavba se čtyřmi apsidami, kopulí a dvěma na koso postavenými věžemi v jižním průčelí.
  • Mariánský sloup z roku 1741 na Náměstí starosty Pavla od K. J. Hiernleho podle návrhu K. I. Dienzenhofera.
  • Bývalá synagoga z roku 1885, dnes kostel CČH v ulici plk. Stříbrného.
  • Radnice na Náměstí starosty Pavla z roku 1899 podle návrhu J. Vejrycha s malbami A. Liebschera na průčelí.
  • Děkanství z roku 1806, prostá patrová budova s mansardovou střechou.
  • Kostel Nanebevzetí Panny Marie, novorománský z roku 1900 podle návrhu J. Láblera.
  • Bývalá lékárna v ulici T. G. Masaryka, novorenesanční se sgrafity podle návrhu M. Aleše.
  • Divadlo z roku 1911 podle návrhu J. Rösslera.

Historie

Poddanské městečko

Již roku 1830 byla v Kladně uvedena do provozu koňská dráha, určená tehdy hlavně pro převoz dřeva. Vedla z Brusky (dnes Praha Dejvice) na Vejhybku (dnes Kladno-Výhybka). Šlo o druhou veřejnou železnici 1840. Roku 1850 byl otevřen první důl Lucerna, roku 1889 ocelárny Poldi. Kladno se tak stalo jedním z průmyslových center Čech a rychle rostlo počtem obyvatel, rozlohou i významem. Velmi aktivní zde bylo dělnické hnutí, docházelo zde ke stávkám a demonstracím a Kladno se také stalo jedním z ohnisek českého komunistického hnutí. Těžký průmysl také znamenal poškození zdejšího životního prostředí.

Po pádu socialismu byl zdejší průmysl poškozen neúspěšnou privatizací. Vladimír Stehlík, který skrze svou firmu Bohemia Art většinu ocelárny převzal a přivedl podnik během několika let za podezřelých okolností ke krachu, což znamenalo ukončení řady provozů a rozdělení firmy. Město se s ekologickými i ekonomickými následky tohoto případu potýká dodnes. Kladno bojuje především s problémy spojenými s tzv. sociálně vyloučenými lokalitami, bydlením pro sociálně slabší obyvatele či soukromými obytovnami.

Vedení města

Primátorem města se 6. listopadu 2014 na základě výsledků komunálních voleb konaných ten rok na podzim stal Milan Volf z uskupení Volba pro Kladno. Ve funkci vystřídal Dana Jiránka z Občanské demokratické strany (ODS).

Oficiální web Kladno:

PSČ Kladno: