znak Hostouň
Hostouň

Pamětihodnosti

 • Kostel sv. Bartoloměje - původně gotický ze 14. století, nynější podoba je barokní z počátku 18. století. Věž byla přistavěna roku 1773. V jeho okolí býval v minulosti hřbitov, při epidemii cholery v roce 1832 však již kapacitně nestačil, proto byl vystavěn hřbitov nový v místech, kde je dnes ulice Lipová, který slouží dodnes.
 • Starý a nový židovský hřbitov. Starý hřbitov se nachází v odlehlém lesnatém svahu nad pravým břehem Sulovického potoka, asi 1 km jihozápadně od centra Hostouně. Na ploše 0,12 ha je dochováno asi 40 náhrobků, nejstarší z roku 1786. Hřbitov byl užíván do roku 1848, poté byl nahrazen hřbitovem novým, situovaným o několik set kroků blíže k obci. Nový hřbitov na ploše 0,15 ha obsahuje kolem 340 náhrobků z let 1856 až 1936; dochovala se zde kamenná obřadní síň. Na novém hřbitově se mj. nachází hrobka rodiny Brandejsů. Z tohoto starého židovského rodu pochází významný podnikatel a mecenáš českých umělců Alexandr Brandejs (1848-1901).
 • Jasany v Hostouni - dva památné stromy, mohutné jasany ztepilé o stáří přibližně 165 let, rostou sv. od centra obce při ul. Kladenská

Zajímavosti

V Hostouni byly natáčeny scény z vypálení Lidic ve filmu Sokolovo režiséra Otakara Vávry z roku 1974. Ve filmu účinkovalo několik místních občanů jako kompars.

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1294, v té době patřila ke statkům pražského purkrabství. Za svou více než 700 let dlouhou historii vlastnilo obec velké množství majitelů, často některý z nich držel pouze část, nejčastěji dvůr s tvrzí. Nejvýznamnějším dvorem s tvrzí byl Šafránov, jeho pozůstatky, byť již v značně chatrném stavu, jsou patrny dodnes.

Územněsprávní začlenění

Dějiny územněsprávního začleňování zahrnují období od roku 1850 do současnosti.

V chronologickém přehledu je uvedena územně administrativní příslušnost obce v roce, kdy ke změně došlo:

 • 1850 země česká, kraj Praha, politický okres Smíchov, soudní okres Unhošť
 • 1855 země česká, kraj Praha, soudní okres Unhošť
 • 1868 země česká, politický okres Smíchov, soudní okres Unhošť
 • 1893 země česká, politický okres Kladno, soudní okres Unhošť
 • 1939 země česká, Oberlandrat Kladno, politický okres Kladno, soudní okres Unhošť
 • 1942 země česká, Oberlandrat Praha, politický okres Kladno, soudní okres Unhošť
 • 1945 země česká, správní okres Kladno, soudní okres Unhošť
 • 1949 Pražský kraj, okres Kladno
 • 1960 Středočeský kraj, okres Kladno

Rok 1932

V obci Hostouň u Prahy (1352 obyvatel, poštovní úřad, telegrafní úřad, telefonní úřad, četnická stanice, katol. kostel, sbor dobrovolných hasičů) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

lékař, biograf Sokol, 2 cihelny, drustvo pro rozvod elektrické energie v Hostouni, hodinář, 2 holiči, hospodářské družstvo pro zužitkování pražských odpadků, 5 hostinců, 2 kapelníci, kolář, konsum Včela, 3 kováři, 3 krejčí, obchod s kůžemi, továrna na kůže, surové kůže, 2 malíři pokojů, 4 obuvníci, obchod s ovocem a zeleninou, palivo, 3 pekaři, 2 pohřební ústavy, 15 rolníků, 4 řezníci, 3 sadaři, sedlář, sklenář, 9 obchodů se smíšeným zbožím, stavitel, 2 továrny na stroje, švadlena, tesařský mistr, 2 trafiky, 2 truhláři, 2 velkostatky.

Osobnosti

 • František Josef Mach (1837–1914) – český kapelník a skladatel
 • Jan Jiras (* 1948) – ligový fotbalista, v 70. letech hrál za Spartu Praha, SK Kladno a Viktorii Žižkov.

Oficiální web obec Hostouň:
www.hostounuprahy.cz

PSČ Hostouň: 273 53