Makotřasy

Zajímavosti

 • místní kaple – barokní šestiboká stavba z první poloviny 19. století, na západní straně návsi (kulturní památka ČR)
 • krucifix, před kaplí
 • krucifix, v jv. části obce při křižovatce ulic na výjezdu z obce směr Středokluky
 • pomník padlým v 1. světové válce, na návsi
 • Koníčkův mlýn
 • chov ovcí
 • občanské sdružení MAKO,

Historie

Makotřasy jsou významnou archeologickou lokalitou. Při záchranném výzkumu v průběhu výstavby rychlostní silnice Praha - Slaný v roce 1961 byla východně od vsi na malé vyvýšenině nad soutokem Dolanského a Lidického potoka objevena eneolitická osada lidu nálevkovitých pohárů z období kolem roku 3 500 př. n. l.. Pocházejí odtud nejstarší doklady zpracování kovů na našem území (čtyři do země zapuštěné okrouhlé pece, kusy mědi, měděné strusky a zlomek hliněného tavicího tyglíku). Bylo zjištěno ohrazení čtvercové plochy o straně 300 metrů s nejasným, snad kultovním, účelem, podle některých autorů astronomicky orientované.

Nejstarší písemná zmínka o Makotřasích v zemských deskách se vztahuje k roku 1318 (in Makotrzas). Počátkem 15. století náležela ves s tvrzí pražskému měšťanu Petrovi Meziříčskému, přednímu odpůrci husitů. Když na jaře 1420 táhli ozbrojení husitští měšťané ze Žatce, Loun a Slaného na pomoc Pražanům, zmocnili se Makotřas a upálili zde dva kněze.

Územněsprávní začlenění

Dějiny územněsprávního začleňování zahrnují období od roku 1850 do současnosti.

V chronologickém přehledu je uvedena územně administrativní příslušnost obce v roce, kdy ke změně došlo:

 • 1850 země česká, kraj Praha, politický okres Smíchov, soudní okres Unhošť
 • 1855 země česká, kraj Praha, soudní okres Unhošť
 • 1868 země česká, politický okres Smíchov, soudní okres Unhošť
 • 1893 země česká, politický okres Kladno, soudní okres Unhošť
 • 1939 země česká, Oberlandrat Kladno, politický okres Kladno, soudní okres Unhošť
 • 1942 země česká, Oberlandrat Praha, politický okres Kladno, soudní okres Unhošť
 • 1945 země česká, správní okres Kladno, soudní okres Unhošť
 • 1949 Pražský kraj, okres Kladno
 • 1960 Středočeský kraj, okres Kladno

Rok 1932

V obci Makotřasy (414 obyvatel) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

cihelna, 3 hostince, kolář, kovář, mlýn, 2 obuvníci, 11 rolníků, 3 řezníci, 3 obchody se smíšeným zbožím, trafika


Oficiální web obec Makotřasy:
www.makotrasy.cz

PSČ Makotřasy: 273 54