Dobrovíz

Pamětihodnosti

Související informace naleznete také v článku Seznam kulturních památek v Dobrovízi.
 • Vesnická památková rezervace (od roku 1995, soubor lidové architektury, jaký nemá v širokém regionu západně od Prahy obdoby)

Zajímavosti

 • V místě zaniklých Vervenic zůstalo ještě několik let po válce vojenské ležení. Vojáci pobývali i na druhé straně obce, kde byl v 50. letech založen (a v 60. zrušen) takzvaný "Palpost", z něhož mělo být v případě vojenského konfliktu "chráněno" ruzyňské letiště. Vlivem těchto okolností, zchátralostí místních znárodněných statků a všeobecným deficitem služeb i ve srovnání s okolními vesnicemi si obec po poslední světové válce vysloužila lidový název "Německo".
 • Místo natáčení filmové pohádky Tři veteráni.
 • Policie odhalila v Dobrovízi u Prahy velkopěstírnu konopí

Historie

 • První písemná zmínka pochází z roku 1238. Tehdy ves získal klášter na Zderaze darem od Všebora z Hrabišic. Skutečný vznik vesnice se ale předpokládá již v období raného středověku.
 • Během husitských válek byla Dobrovíz roku 1422 zabrána pražany, v následujícím období patřila pražským měšťanům.
 • Od 15. prosince 1436 se s posvěcením císaře Zikmunda dostává Dobrovíz do rukou Tvocha z Nedvídkova
 • 1447 obec připadá Jindřichu Libštejskému z Kolovrat, který ji připojil ke statku Buštěhrad. Během konfiskací počátkem třicetileté války (roku 1620) Kolovratové o Dobrovíz přišli.
 • 1645 připojena se statkem Středokluky k Tuchoměřicím, majetku jezuitského semináře sv. Václava a Klimenta. Na tváři Dobrovíze se třicetiletá válka dost podepsala; 8 z 12 tehdejších usedlostí zůstalo opuštěných. Navíc byla zplundrována od té doby neexistující osada Vervenice (stála v místě dnešních božích muk a větrolamu směrem k letišti).
 • Od dob pobělohorských až o nedávné minulosti byla Dobrovíz nejbohatší obcí z panství Středokluky, především díky půdě. Např. v roce 1713 bylo dle očité visitace v Dobrovízi vlastněno 53 koní, 23 volů, 50 krav, 29 jalovic, 175 ovcí, 29 prasat.
 • Jezuitům ves patřila až do 1773, kdy byli jakožto řád zrušeni.
 • Údolím mezi Dobrovízí a Hostouní podle pověsti táhla pruská armáda v roce 1866.
 • V 50. letech 20. století se v těsném okolí obce rozoraly meze a vysázely větrolamy. Rozšířením ruzyňského letiště přišla Dobrovíz o přirozené dopravní spojení na východ (Ruzyně) a jihovýchod (Hostivice)

Územněsprávní začlenění

Dějiny územněsprávního začleňování zahrnují období od roku 1850 do současnosti.

V chronologickém přehledu je uvedena územně administrativní příslušnost obce v roce, kdy ke změně došlo:

 • 1850 země česká, kraj Praha, politický i soudní okres Smíchov
 • 1855 země česká, kraj Praha, soudní okres Smíchov
 • 1868 země česká, politický i soudní okres Smíchov
 • 1927 země česká, politický okres Praha-venkov, soudní okres Praha-západ
 • 1939 země česká, Oberlandrat Praha, politický okres Praha-venkov, soudní okres Praha-západ
 • 1942 země česká, Oberlandrat Praha, politický okres Praha-venkov-sever, soudní okres Praha-západ
 • 1945 země česká, správní okres Praha-venkov-sever, soudní okres Praha-západ
 • 1949 Pražský kraj, okres Praha-západ
 • 1960 Středočeský kraj, okres Praha-západ
 • 2003 Středočeský kraj, obec s rozšířenou působností Černošice

Rok 1932

V obci Dobrovíz (719 obyvatel, sbor dobrovolných hasičů) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

2 bednáři, obchod s dobytkem, galanterie, elektromláticí společnost, paromláticí společnost, 3 hostince, kolář, kovář, krejčí, mlýn, obuvník, pekař, porodní asistentka, 19 rolníků, 2 řezníci, 2 sdaři, 3 obchody se smíšeným zbožím, stavební družstvo Svépomoc, švadlena, trafika, truhlář, zahradník, zámečník


Oficiální web obec Dobrovíz:
www.obec-dobroviz.eu

PSČ Dobrovíz: 252 61