znak Vysoký Újezd
Vysoký Újezd

Pamětihodnosti

 • Kaplička
 • Zámek

Historie

 • První písemná zmínka o obci pochází z roku 1310 (některé prameny uvádějí 1324 ).

Územněsprávní začlenění

Dějiny územněsprávního začleňování zahrnují období od roku 1850 do současnosti.

V chronologickém přehledu je uvedena územně administrativní příslušnost obce v roce, kdy ke změně došlo:

 • 1850 země česká, kraj Praha, politický okres Smíchov, soudní okres Beroun
 • 1855 země česká, kraj Praha, soudní okres Beroun
 • 1868 země česká, politický okres Hořovice, soudní okres Beroun
 • 1936 země česká, politický i soudní okres Beroun
 • 1939 země česká, Oberlandrat Kolín, politický i soudní okres Beroun
 • 1942 země česká, Oberlandrat Praha, politický i soudní okres Beroun
 • 1945 země česká, správní i soudní okres Beroun
 • 1949 Pražský kraj, okres Beroun
 • 1960 Středočeský kraj, okres Beroun
 • 2003 Středočeský kraj, okres Beroun, obec s rozšířenou působností Beroun

Rok 1932

Ve vsi Vysoký Újezd (565 obyvatel, četnická stanice) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

autodopravce, 3 hostince, hrnčíř, kovář, 2 krejčí, výroba lihovin, 2 obuvníci, 2 pokrývači, 2 řezníci, sedlář, 6 obchodů se smíšeným zbožím, švadlena, trafika, truhlář, velkostatek Stome

Ve vsi Kozolupy (375 obyvatel, samostatná ves se později stala součástí Vysokého Újezda) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

obchod s dobytkem  2 hostince, kolář, kovář, krejčí, obchod s obilím, obuvník, pojišťovací jednatelství, 3 rolníci, řezník, 3 obchody se smíšeným zbožím, Spořitelní a záložní spolek pro Kozolupy, Lužce a Bubovice, trafika, truhlář, zahradnictví

Oficiální web obec Vysoký Újezd:
www.vysoky-ujezd.cz

PSČ Vysoký Újezd: 267 16 až 267 18