znak Loděnice
Loděnice

Pamětihodnosti

 • kostel sv. Václava s farou
 • přírodní památka Branžovy – stráň s teplomilnou květenou, zhruba 1½ km jv. od obce
 • přírodní památka Špičatý vrch-Barrandovy jámy – paleontologické naleziště z období siluru, 1½ km jižně od obce
 • přírodní památka Syslí louky u Loděnice – louka s výskytem sysla obecného, 1¼ km jjv. od obce

Historie

První písemná zmínka o obci pochází ze záznamu o bitvě o český trůn, kterou 23. ledna 1179 svedli v blízkosti obce Soběslav II. a Bedřich.

Územněsprávní začlenění

Dějiny územněsprávního začleňování zahrnují období od roku 1850 do současnosti.

V chronologickém přehledu je uvedena územně administrativní příslušnost obce v roce, kdy ke změně došlo:

 • 1850 země česká, kraj Praha, politický okres Smíchov, soudní okres Beroun
 • 1855 země česká, kraj Praha, soudní okres Beroun
 • 1868 země česká, politický okres Hořovice, soudní okres Beroun
 • 1936 země česká, politický i soudní okres Beroun
 • 1939 země česká, Oberlandrat Kolín, politický i soudní okres Beroun
 • 1942 země česká, Oberlandrat Praha, politický i soudní okres Beroun
 • 1945 země česká, správní i soudní okres Beroun
 • 1949 Pražský kraj, okres Beroun
 • 1960 Středočeský kraj, okres Beroun
 • 2003 Středočeský kraj, okres Beroun, obec s rozšířenou působností Beroun

Rok 1932

V městysi Loděnice u Berouna (1500 obyvatel, poštovní úřad, telegrafní úřad, telefonní úřad, četnická stanice, katol. kostel) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

2 lékaři, zubní lékař, biograf Sokol, 2 cukráři, drogerie, hodinář, 3 holiči, 6 hostinců, inženýr, klempíř, knihkupec, 2 koláři, konsum Včela, 2 kováři, 3 krejčí, mlýn, obchod s obuví Baťa, 2 obuvníci, obchod s ovocem a zeleninou, 2 pekaři, 2 porodní asistentky, přádelna bavlny, 8 rolníků, 5 řezníků, sedlář, 10 obchodů se smíšeným zbožím, Městská spořitelna v Berouně, Spořitelní a záložní spolek pro Loděnice, továrna na staviva, 3 obchody se střižním zbožím, 5 švadlen, tkalcovna, 2 trafiky, 2 truhláři, zahradník, zámečník, zednický mistr, železářství


Oficiální web obec Loděnice:
www.lodenice.cz

PSČ Loděnice: 267 11 až 267 12