Lužce

Pamětihodnosti

 • Zámek Lužce z 18. století

Zámek je jednopatrová budova. V architektuře zámku je výrazná zámecká kaple, vystupující navenek pětibokou věží, procházející přízemím i patrem. V r. 1369 od Bořivoje z Lochovic a Vojtěcha z Chrtič koupil zdejší poplužní dvůr augustiniánský klášter sv. Tomáše v Praze na Malé Straně. Augustiniáni zde v 2. pol. 17. stol. postavili barokní zámek, který sloužil jako letní sídlo svatotomášskému převorovi a také správě statku. Klášter byl v držení zámku až do r. 1948. Později jeho vlastníkem bylo místní JZD a sloužil k administrativním a obytným účelům. V roce 2000 zámek a další budovy zakoupili soukromí vlastníci a probíhá postupná rekonstrukce.

 • Centrum pro védská studia (od roku 2010).

Historie

První písemná zmínka o vsi (in Luzeczich) pochází z roku 1367, kdy Zdeněk z Kladna a na Mikovicích prodal Vojtěchovi z Lužce (Woityechoni de Luzecz) jednoho zdejšího poddaného.

Po většinu feudálního období Lužce náležely augustiniánskému klášteru u sv. Tomáše v Praze.

Územněsprávní začlenění

Dějiny územněsprávního začleňování zahrnují období od roku 1850 do současnosti.

V chronologickém přehledu je uvedena územně administrativní příslušnost obce v roce, kdy ke změně došlo:

 • 1850 země česká, kraj Praha, politický okres Smíchov, soudní okres Beroun
 • 1855 země česká, kraj Praha, soudní okres Beroun
 • 1868 země česká, politický okres Hořovice, soudní okres Beroun
 • 1936 země česká, politický i soudní okres Beroun
 • 1939 země česká, Oberlandrat Kolín, politický i soudní okres Beroun
 • 1942 země česká, Oberlandrat Praha, politický i soudní okres Beroun
 • 1945 země česká, správní i soudní okres Beroun
 • 1949 Pražský kraj, okres Beroun
 • 1960 Středočeský kraj, okres Beroun
 • 2003 Středočeský kraj, okres Beroun, obec s rozšířenou působností Beroun

Rok 1932

V obci Lužce (252 obyvatel) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

2 hostince, krejčí, mlýn, obchod s ovocem a zeleninou, rolník, řezník, 2 obchody se smíšeným zbožím, strojírna, trafika, obchod s uhlím, velkostatkář Mazánek


Oficiální web obec Lužce:
www.luzce.eu

PSČ Lužce: 267 18