znak Srbsko
Srbsko

Historie

Název obce je vysvětlován tím, že v ní žili Srbové, Jedním z vysvětlení je, že se ve zdejším údolí usídlila družina kněžny Ludmily, která podle části legend přišla do Čech z (Lužického) Srbska a pak byla v rámci mocenských sporů se svou snachou Drahomírou odsunuta na nedaleký Tetín a poté zavražděna. Tradičně se pro obec užívá adjektivní tvar srbecký, nikoliv srbský, a obyvatelské jméno Srbečák.

První písemná zmínka o vsi Srbsku pochází z roku 1428, kdy je v účtech hradu Karlštejna zmíněno, že Martin rybář ze Srbska koupil část lesů.

Roku 1862 byl zahájen provoz na železniční trati na pravém břehu řeky, 1. května 1902 pak na ní byla zřízena zastávka Srbsko a roku 1907 byla trať zdvojkolejněna. Roku 1900 byla zahájena výstavba silnice vedoucí po levém břehu Berounky do Karlštejna (dnes část silnice II/116).

Přes řeku vedl odpradávna brod, později přívoz. V únoru 1958 byl postaven pontonový most, který však po týdnu musel být kvůli velké vodě odstraněn; poté byl znovupostaven při cvičení ženistů. V roce 1960 byla vybudována první lávka pro pěší, tu strhla povodeň v červenci 1981. Ještě v roce 1981 byla vybudovaná nová lávka, s dřevěným povrchem, umožňující i průjezd automobilů. Byla stržena povodní v srpnu 2002. V dubnu 2003 byla otevřena nová lávka, s asfaltovým povrchem.

Od druhé poloviny 19. století zde byly zřizovány vápencové lomy. První otevřela roku 1882 firma J. Tomášek na pravém břehu Berounky, další dva koupila roku 1908 Pražská železářská společnost. Firma C. T. Petzold a spol. koupila od obce Srbsko roku 1916, další skalní parcely a roku 1923 zahájila rozvoj svých závodů. Roku 1920 společnost Spojené pražské továrny na staviva otevřela vápencový lom na Chlumu.

V letech 1938–1939 byla obec elektrifikována.

V roce 1919 u Srbska v Kodě vznikla proslulá trampská osada Údolí děsu.

Na přelomu let 2011 a 2012 uskutečnila obec na svém webu anketu, zda si obyvatelé přejí pojmenování ulic. Mírná většina hlasující se vyjádřila pro pojmenování. V roce 2013 chce obec sbírat návrhy na pojmenování (společně s návrhy na úpravy veřejných prostranství) a v roce 2014 má být jmenována názvoslovná komise, která by měla návrhy posoudit, ucelit a předložit k rozhodnutí zastupitelstvu.

Územněsprávní začlenění

Dějiny územněsprávního začleňování zahrnují období od roku 1850 do současnosti.

V chronologickém přehledu je uvedena územně administrativní příslušnost obce v roce, kdy ke změně došlo:

  • 1850 země česká, kraj Praha, politický okres Smíchov, soudní okres Beroun
  • 1855 země česká, kraj Praha, soudní okres Beroun
  • 1868 země česká, politický okres Hořovice, soudní okres Beroun
  • 1936 země česká, politický i soudní okres Beroun
  • 1939 země česká, Oberlandrat Kolín, politický i soudní okres Beroun
  • 1942 země česká, Oberlandrat Praha, politický i soudní okres Beroun
  • 1945 země česká, správní i soudní okres Beroun
  • 1949 Pražský kraj, okres Beroun
  • 1960 Středočeský kraj, okres Beroun
  • 2003 Středočeský kraj, okres Beroun, obec s rozšířenou působností Beroun

Rok 1932

V obci Srbsko (600 obyvatel) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

výroba cementového zboží, obchod s cukrovinkami, 4 hostince, kapelník, konsum Včela, kovář, 3 lomy, palivo, pekař, 7 rolníků, 2 řezníci, 4 obchody se smíšeným zbožím, Spořitelní a záložní spolek pro Srbsko, továrna na staviva, trafika, 2 zedničtí mistři


Oficiální web obec Srbsko:
www.obecsrbsko.cz

PSČ Srbsko: 267 18