Karlštejn

Pamětihodnosti

 • Hrad Karlštejn
 • Kostel svatého Palmacia v Budňanech
 • Husitské obléhací pozice, archeologické naleziště - Javorka, Nad Haknovým dolem a Na Kněží hoře
 • Socha svatého Šebestiána na návsi v Budňanech
 • Ocelový silniční most přes řeku Berounku
 • Jeskyně Nad vodopády, archeologické naleziště
 • Fara v Budňanech
 • pokusné vinice
 • železniční stanice Karlštejn na trati 171 Praha-Beroun v Poučníku
 • Národní přírodní rezervace Karlštejn
 • Správa CHKO Český kras v Budňanech
 • Vojenská pevnůstka (technická památka)

Zajímavosti

 • V obci Karlštejn se nachází Výzkumná stanice vinařská Karlštejn, která patří pod VÚRV, v. v. i., v Praze 6 – Ruzyni.

Historie

Hrad Karlštejn byl postaven v letech 1348–1355. První písemná zmínka o vsi v podhradí hradu Karlštejn pochází z roku 1348. Středověké městečko Budňany bylo zmíněno poprvé roku 1441, Karlštejn byl stále jeho osadou. V roce 1952 vznikla obec Karlštejn spojením obcí Budňany a Poučník.

V Poučníku byl od 17. století do začátku 20. století malý panský pivovar, po zastavení výroby v roce 1901 sloužil jako sklad liteňského piva.

Od 23. ledna 2007 byl obci Karlštejn vrácen status městyse.

Členění městyse

Městys Karlštejn se rozkládá na dvou katastrálních územích, která odpovídají původním sloučeným obcím: Poučník a Budňany. Dále se člení na 4 sídelní jednotky: Karlštejn I, Karlštejn II, Krupná a Poučník.

Územněsprávní začlenění

Dějiny územněsprávního začleňování zahrnují období od roku 1850 do současnosti.

V chronologickém přehledu je uvedena územně administrativní příslušnost obce v roce, kdy ke změně došlo:

 • 1850 země česká, kraj Praha, politický okres Smíchov, soudní okres Beroun
 • 1855 země česká, kraj Praha, soudní okres Beroun
 • 1868 země česká, politický okres Hořovice, soudní okres Beroun
 • 1936 země česká, politický i soudní okres Beroun
 • 1939 země česká, Oberlandrat Kolín, politický i soudní okres Beroun
 • 1942 země česká, Oberlandrat Praha, politický i soudní okres Beroun
 • 1945 země česká, správní i soudní okres Beroun
 • 1949 Pražský kraj, okres Beroun
 • 1960 Středočeský kraj, okres Beroun
 • 2003 Středočeský kraj, obec s rozšířenou působností Beroun

Rok 1932

V městysi Budňany (přísl. Karlštejn, 960 obyvatel, poštovní úřad, telegrafní úřad, telefonní úřad, četnická stanice, katol. kostel) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody: lékař, 2 cukráři, obchod s dobytkem, družstvo pro elektrisaci v Budňanech, galanterie, 2 holiči, 4 hostince, konsum Včela, 3 krejčí, malíř pokojů, 3 obuvníci, pekař, obchod s lahvovým pivem, pohlednice, pokrývač, 3 řezníci, 6 obchodů se smíšeným zbožím, spořitelní a záložní spolek pro Budňany, stavební družstvo, stavební podnikatelství, trafika, truhlář, obchod s uhlím, vápenka, Nadační velkostatek, zámečník

V obci Poučník (přísl. Klučice, Krupná, 315 obyvatel, samostatná obec se později stala součástí Karlštejna) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody: cihelna, obchod s cukrovinkami, elektrárna, hotel U nádraží, kolář, kovář, mlýn, pekař, 2 obchody s lahvovým pivem, restaurace, 8 rolníků, obchod se smíšeným zbožím, 2 trafiky, vápenice, 2 zahradnictví, výroba znrzliny


Oficiální web městys Karlštejn:
www.obeckarlstejn.cz

PSČ Karlštejn: 267 18