Korno

Pamětihodnosti

 • Kaplička
 • Kaplička stojí od Korna 1 km na Karlštejn vpravo
 • Hradiště Na brdláku
 • Zemědělský dvůr čp. 20

Okolí

V okolí Korna, zejména nad řekou Berounkou (1 km severovýchodně), se vyskytují četné krasové útvary, mj. 40 metrů hluboká propast s jezírkem na dně v takzvaném Tomáškově lomu. Na vrchu Střevíc (385 m) severovýchodně od obce byly zjištěny pozůstatky dosud nezkoumaného pravěkého hradiště, podle některých náznaků snad z doby halštatské.

Historie

Nejstarší zmínka o jistém Předvojovi z Korna („Prziedwoy de Korna“) se datuje kolem roku 1360. V horní části obce stávala pravděpodobně již od 14. století tvrz, poprvé výslovně zmíněná roku 1540 již jako pustá. Tvrziště archeologicky zkoumal Václav Krolmus v 50. letech 19. století, poslední zbytky zmizely při výstavbě rodinných domů po roce 1980. Jinak je však Korno velmi zachovalou a malebně působící vsí, mající status vesnické památkové zóny. V horní části návsi stojí novorománská kaple z 19. století.

Územněsprávní začlenění

Dějiny územněsprávního začleňování zahrnují období od roku 1850 do současnosti.

V chronologickém přehledu je uvedena územně administrativní příslušnost obce v roce, kdy ke změně došlo:

 • 1850 země česká, kraj Praha, politický okres Smíchov, soudní okres Beroun
 • 1855 země česká, kraj Praha, soudní okres Beroun
 • 1868 země česká, politický okres Hořovice, soudní okres Beroun
 • 1936 země česká, politický i soudní okres Beroun
 • 1939 země česká, Oberlandrat Kolín, politický i soudní okres Beroun
 • 1942 země česká, Oberlandrat Praha, politický i soudní okres Beroun
 • 1945 země česká, správní i soudní okres Beroun
 • 1949 Pražský kraj, okres Beroun
 • 1960 Středočeský kraj, okres Beroun
 • 2003 Středočeský kraj, obec s rozšířenou působností Beroun

Oficiální web obec Korno:
www.korno.cz

PSČ Korno: 267 27