Chocenice

Historie

Počátky a založení obce

 • První písemnou zmínku o Chocenicích najdeme na zakládací listině kladrubského kláštera z roku 1115, ale lidové dohady říkají, že jistý "Chocan" s rodinou přišel do zdejší krajiny, už někdy na počátku 11. století, usadil se zde, vymýtil les a vzdělal pole.

16.–17. století – „Období střídání majitelů Chocenic“:

 • 1560 – prodány Jiříkovi Kokořovcovi z Kokořova.
 • 1605–1615 – do obce přesídlil vnuk Jiříka Kokořovce z Kokořova, Kryštof a vystavěl si zde nové sídlo(tvrz) s vrchnostenským vorem, ovčín a pivovar(později lihovar).
 • 1650 – panství prodáno Janu Václavu Kocovi z Dobrše a jeho manželce, která panství později zdědila. Poté Chocenice často střídaly majitele.

18. století

 • pol.18. století- Chocenice zkrášleny pískovcovými barokními sochami světců, z nichž se dochovaly dvě – Sv. Vojtěcha a sv. Jana Nepomuckého. Ty stály až do 90. let 20. století na mostě u kapličky, poté byly přesunuty na dvůr před zámek a v srpnu 2013 byly přesunuty před OÚ Chocenice.
 • 1729 – Sinzendorfové dokončují přestavbu tvrze na barokní zámek.
 • 1790 – na skalnatém ostrohu u hráze Vejsovského rybníka, byla postavena barokní(tzv. kontribuční) sýpka, která sloužila lidem v dobách nedostatku.
 • 1868 – postavena obecná škola, dnes slouží jako obecní úřad.
 • 1895 – v jádru obce postavena pseudorománská kaple Panny Marie

20. století

 • 1903–1927 – zámek využíván z části jako obecná škola, poté prodána Feriální osady v Plzni, které zde organizovaly letní pobyty pro děti a byl opraven. Poté pojmenován Skupova ozdravovna pro plzeňské děti.
 • 1939–1945 – během 2. světové války zde sídlí četnická stanice, přes Chocenice vždy vedla frekventovaná trasa na Nepomuk a České Budějovice, a proto tuto cestu za 2. světové války využívala válčící vojska, převážně německá. Postupně ji pak osvobozovaly jednotky americké armády.
 • 1946–1979 – zámek v Chocenicích využíván jako škola
 • 2006 – vystavěn nový most na silnici I/20

Oficiální web obec Chocenice:
www.chocenice.cz

PSČ Chocenice: 335 01 až 336 01