Blovice

Pamětihodnosti

Související informace naleznete také v článku Seznam kulturních památek v Blovicích.
  • Kostel sv. Jana Evangelisty
  • Socha svatého Jana Nepomuckého (1702) na Masarykově náměstí
  • zámek Hradiště
  • Sousoší sv. Kříže v barokním slohu (1727)
  • Socha archanděla Michaela
  • Synagoga
  • Židovský hřbitov východně od centra města
  • Hroby M. V. Vejškrab a F. J. Vacka Kamenického
  • Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích - zámek Hradiště 1

Památník mistra Jana Husa

Památník mistra Jana Husa v Blovicích se nachází v centru měst Blovice. Pamětní deska byla vyrobena v roce 1915 a umístěna do místní části Blovice do parku Cecima. O 9 let později byl vznesen návrh, aby byla deska přesunuta z parku Cecima do Raušarových sadů v městské části Dubí. Návrh byl schválen. Ale deska se nepřemístila. Rada města totiž rozhodla, že místo pamětní desky bude v Raušarových sadech stát památník se žulovoým podstavcem. Tak se také stalo a 5. června bylo slavnostní odhalení tohoto památníku. V červenci roku 1945 musel být památník povinně odevzdán armádě pro případné vojenské účely. Naštěstí se tak nestalo a památník se v listopadu 1945 zase vrátil na Dubí do Blovic. V roce 1998 byl památník opět přemístěn a to před Základní uměleckou školu v Blovicích nedaleko Masarykova náměstí, kde stojí dodnes.

Zajímavosti

Cihelna

Cihelna Blovice se nachází vedle nádraží, které leží na trati trati 190 (Plzeň - České Budějovice), z něho sem též vede vlečka. Výroba v cihelně je již řadu let zastavená a areál chátrá. Od roku 1995 se v areálu koná sraz historických vojenských vozidel nazvaný Blovický smyk. Specifické prostředí opuštěného průmyslového objektu a motokrosové dráhy vyhovuje vzácnému druhu obojživelníka - kuňce žlutobřiché, která podobné lokality vyhledává. Z tohoto důvodu byla motokrosová dráha v blovické cihelně zařazena do seznamu přírodních lokalit Natura 2000.

Blovický smyk

Blovický smyk je tradiční sraz příznivců historických terénních vozidel. Setkání se koná v cihelně u města Blovice. V rámci setkání se také jezdí orientační závod. Sraz se koná v první půli měsíce července již od roku 1995. Toto setkání také pomáhá ohrožené kuňce žlutobřiché, která v areálu cihelny žije. Kuňka žije v kalužích a těžká vojenská auta jí je vytvoří.

Ročník Počet vozidel (z toho pásová vozidla) Počet vozidel v orientačním závodě
2011 52 (3) 28
2010 72 (?) 56
2009 ? (?) 41
2008 60 (?) 28

Pozn.: Ke starším ročníkům nejsou k dispozici údaje

Galerie

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1284, kdy byly trhovou vsí náležící ke klášteru Cisterciáků v Pomuku (Klášter (okres Plzeň-jih)). Od konce 14. století jsou v písemných zdrojích Blovice známy jako městečko. V letech 1949 - 1960 bylo město sídlem okresu.


Oficiální web město Blovice:
www.blovice-mesto.cz

PSČ Blovice: 336 01