Dobršín

Pamětihodnosti

Související informace naleznete také v článku Seznam kulturních památek v Dobršíně.
  • novogotická návesní kaple z roku 1869
  • Selský dvůr - č. p. 6 - zapsán jako památka lidové architektury, postaven na přelomu 18. a 19. století. Velmi pěkný štít budovy.

Historie

Historie sahá do středověku, první zmínka je z roku 1372, název obce z konce 16. století. V té době vzniká dodnes urbanisticky zachovalé středověké jádro obce, náves s architektonicky a památkově cennou zástavbou. Z těchto důvodů je centrální část obce vyhlášena za památkovou rezervaci lidové architektury. Střed obce tvoří původní zástavba - špýcharské domy a selské stavení.


Oficiální web obec Dobršín:
www.dobrsin.cz

PSČ Dobršín: 342 01