znak Budětice
Budětice

Pamětihodnosti

  • Pozdně románský kostel sv. Petra a Pavla z poloviny 13. století, barokně upravený
  • Kaplička sv. Jana Nepomuckého u mostu
  • Most na silnici do Rabí
  • Kovárna
  • Hrad Budětice na vrchu Džbán (původně Čbány)
  • Přírodní rezervace Čepičná, teplomilná a vápnomilná vegetace na kopcích nad levým břehem řeky Otavy
  • Přírodní památka Vlkonice, lokalita s výskytem kriticky ohroženého hořečku mnohotvarého českého

Historie

Ves byla založena snad v první polovině 13. století, první písemná zmínka o obci pochází z roku 1290.

Významní rodáci

  • Jakub Pinkas - Dovezl do Prahy plzeňské spodně kvašené pivo a založil tam slavnou restauraci U Pinkasů.
  • ThDr. Josef Jan Hais (9. 2. 1829 v Buděticích, okr. Klatovy – 27. 10. 1892 v Chrasti, okr. Chrudim) – kněz, biskup diecéze královéhradecké. Gymnaziální a teologická studia absolvoval v Českých Budějovicích, kde byl vysvěcen na kněze. Studoval na vídeňském Frintaneu, kde získal hodnost doktora teologie. Od r. 1857 působil jako profesor morální teologie v Českých Budějovicích, přednášel též pedagogiku a fundamentální teologii. V r. 1875 přijal biskupské svěcení a 8. 8. byl intronizován. Zasloužil se o opravy seminárního kostela a rezidence. Zřídil diecézní ústav pro hluchoněmé (Rudolfinum). Psal stati do odborných časopisů. Je pohřben na hřbitově v Chrašicích.

Oficiální web obec Budětice:
www.obecbudetice.cz

PSČ Budětice: 341 01 až 342 01