znak Hrádek
Hrádek

Pamětihodnosti

  • Zámek Hrádek
  • Kostel sv. Vavřince na Zdouni
  • Rozhledna Svatobor - Zalesněný vrch nad Sušicí, 845 m n.m. Rozhledna s nádherným výhledem a turistickou chatou.
  • Přírodní park Buděticko - Území parku se rozkládá mezi městem Sušice, obcemi Žichovice, Bojanovice, Vlkonice, Otěšín, Čejkovy, Zbynice a Hrádek u Sušice.
  • Přírodní rezervace Zbynické rybníky - Významná lokalita sloužící jako hnízdiště vodního ptactva s hojným výskytem obojživelníků a plazů.
  • Socha svatého Vincence před zámkem
  • Socha svatého Jana Nepomuckého
  • Vodní mlýn
  • Kříž

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1298.

Kronika obce

Kronika obce Hrádek byla založena v roce 1929. Jejím prvním pisatelem byl učitel Josef Kadlec, který byl do této funkce zvolen 18.ledna 1929. Zasloužil se o sepsání nejvýznamnějších událostí, který se obce týkaly mezi lety 1918 až 1939. Poté došlo k přerušení tradice ročních zápisů, na které se navázalo v roce 1987. Byla zpětně dopsána doba od posledního zápisu Josefa Kadlece do konce 70. let. Kronikářkou v této době byla paní Stanislava Saxlová, Hrádek 81, její pomocnicí pak Dana Žitníková, Hrádek 180. Mezi lety 1997 a 2001 do kroniky přispívala paní Miluše Šmídová, Hrádek 165. Od 1.3.2002 je kronikářem obce Čeněk Šebesta, Hrádek 95.


Oficiální web obec Hrádek:
sumavanet.cz/hradek

PSČ Hrádek: 341 42 až 342 01