znak Sušice
Sušice

Pamětihodnosti

Související informace naleznete také v článku Seznam kulturních památek v Sušici.

V Sušici se dochovaly desítky historicky hodnotných staveb, z nichž se většina nachází v centru města nebo v jeho blízkém okolí. V zájmu jejich ochrany byla v Sušici roku 1992 vyhlášena městská památková zóna.

Sakrální památky

Na území města se nachází 3 kostely, několik kaplí a kapliček a přímo uvnitř souvislé zástavby také boží muka.

Kostel sv. Václava

Podrobnější informace naleznete v článku Kostel svatého Václava (Sušice).

Děkanský kostel svatého Václava je největší církevní stavbou ve městě. Nachází se mezi ulicemi Kostelní, Bašta a Příkopy jižně od náměstí Svobody. Původní stavba vznikla v první polovině 14. století, šlo o trojlodní gotickou baziliku, která měla původně 2 věže. Ty byly v průběhu staletí poškozeny a opravovány. Největší škodu napáchal na stavbě velký požár v roce 1707, kdy se zřítila klenba kostela a s ní i obě věže. Následně byl kostel barokně přestavěn, obnovy se dočkala pouze menší věž. Poslední velkou proměnou kostel prošel na přelomu 19. a 20. století, kdy dostal dnešní novogotickou podobu.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Kostel svatého Felixe a kapucínský klá

Historie

Osídlení před založením města

Přírodní podmínky v oblasti dnešní Sušice nebyly příliš nakloněny masivnějšímu osídlení. Archeologické nálezy odhalily, že zde lidé žili pravděpodobně již ve starší době kamenné. Další nálezy pocházejí z mladší doby kamenné, mladší doby bronzové (osídlení v této době dokládá například i bronzový hrot kopí, který byl nalezen na náměstí) a starší doby železné.

Počátkem 20. století žilo v Sušici již 6,5 tisíce obyvatel. V Sušici a okolí byla celá řada drobných podniků. Mezi nejvýznamnější patří SOLO Sušice a výrobce obalů PAP (od roku 1933).

Po obsazení Sudet Německem zůstala Sušice vzhledem k převaze českého obyvatelstva součástí Československa (nová hranice vedla nedaleko města). V květnu 1945 bylo město osvobozeno americkou armádou.

Sušice získává (i vzhledem k blízkosti šumavského národního parku) význam jako centrum turistického ruchu.


Oficiální web město Sušice:
www.sumavanet.cz/susice

PSČ Sušice: 339 01 až 342 01