znak Slatina

Historie

Do roku 1918

Podle historických pramenů je obec Slatina slovanského původu. Svědčí o tom její jméno, které zůstalo nedotčeno i přes její pozdější germanizaci. Podle záznamů v nejstarších kronikách patřila Slatina ve 12. a 13. století za vlády Přemyslovců k biskupství olomouckému, v 15. století k panství moravskotřebovskému. Vedla tudy stará obchodní cesta z Brna přes Vanovice, Letovice, Červenou a Slatinu do Moravské Třebové.

1939-1945

Až do osvobození v roce 1945, tak jako většina okolních obcí (např. sousední Březina, Křenov a další), náležela tato obec do Sudet. Dnešní česká Slatina byla tehdy sudetoněmeckou obcí, která z hlediska správního patřila k části Hřebečské župy (něm. Schönhengstgau) s hlavním městem Moravská Třebová (http://www.schoenhengstgau.de/Karte_gross.html). Slatina byla poslední obcí v severojižním směru, která patřila do Sudet, hranice byl kopec Na Červené, který se nachází nad ní.

Od roku 1946

Po válce, v roce 1946 byla většina německého obyvatelstva Slatiny odsunuta a uvolněné usedlosti byly obsazovány českými osadníky. V roce 1947 byla celá obec elektrifikována. V roce 1949 došlo k odloučení osady Korbelova Lhota od obce. Na konci 20. století byla zrekonstruována budova bývalé školy a do jejího horního patra se postupně přestěhoval obecní úřad a knihovna. Budova bývalého MNV prošla celkovou rekonstrukcí a vzniklo zde fit centrum s možností sportovního vyžití. Dále byla zrekonstruována hasičárna, křížek a kaplička, nově postavena autobusová zastávka.

Hřbitov pro Slatinu se nachází v sousední Roubanině.


Oficiální web obec Slatina:
www.obec-slatina.cz

PSČ Slatina: 569 43