znak Roubanina
Roubanina

Pamětihodnosti

Hlavní dominantou obce Roubaniny je římskokatolický kostel svatého Ondřeje, který vznikl v polovině třináctého století. Byl postaven v pozdně románském a gotickém slohu.

V letech 1923 – 1924 proběhla přestavba kostela a byla přistavěna loď a depozitář. V letech 2003 – 2004 byly v kostele odkryty pozůstatky vzácných freskových maleb ze čtrnáctého století. Vedle kostela je hřbitov a fara. Roubanina spolu s Roubanskou byla a dodnes je farní obcí.

V obci také stála nedochovaná pozdně středověká tvrz.

Zajímavosti

Dne 14. srpna 2010 převzala obec Roubanina diplom za vzorné vedení kroniky obce.

V roce 2006 oslavila obec 650 let. Jubileum obce se místní občané rozhodli patřičně oslavit a veškeré společenské akce toho roku věnovali tomuto výročí.

Obec také uvažuje o postavení rozhledny.

Jednou z největších akcí v obci bývá tradiční hasičský výlet, dále potom dětský den, loučení s prázdninami a pálení čarodějnic.

Historie

Název obce je odvozen od staročeského slova rúbanina, což je místo kde se rubalo dřevo. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1356. Tehdy byla Roubanina v držení paní Bolky z Roubaniny. Roku 1358 předala Bolka obec svým synům Buďkovi a Přibíkovi z Roubaniny. Následně se tu vystřídalo několik majitelů např. Jan Leva z Brozánek, který držel obec od roku 1584, Jan Bohuslav Janauer z Strachnova ji držel od roku 1619 a následně roku 1626 ji prodal Alonsovi de Castro. Dále od roku 1679 ji držel Jindřich Žalkovský z Žalkovic atp.

V době druhé světové války zažili místní lidé mnoho strachu a nejistoty. Katastr Roubaniny totiž sousedil s hranicí Protektorátu a hranice byla hlídána četnictvem. Pro překročení hranice musel mít každý občan propustku. Probíhaly také četné kontroly, jestli rolníci nemají větší zásoby obilí a brambor než bylo povoleno.

O bezpečnost občanů do roku 1945 pečovalo četnictvo, které mělo v obci stanici. Po vzniku SNB tuto funkci převzaly okrsky Veřejné bezpečnosti.

Významné historické události v datech

Vývoj událostí v obci Rok Událost
1755 Založená jednotřídní škola
1919 Založen Sokol
1942 Zahájená těžba žáruvzdorného jílu
1961 Roubanina se slučuje s obcí Deštná
1989 Roubanina se stává samostatnou obcí, vznik Obecního úřadu

Oficiální web obec Roubanina:
www.roubanina.cz

PSČ Roubanina: 679 64