znak Rozhraní
Rozhraní

Pamětihodnosti

  • Farní kostel Povýšení svatého Kříže z roku 1790 v Bradlném
  • Nápadně vystupující amfibolitová skaliska, zejména na západní straně.
  • Rozsáhlé puklinové jeskyně, veřejnosti nepřístupné.

Historie

Vznikla spojením dříve samostatných obcí Bradlné, Rozhraní a Vílémov roku 1950. Obec Bradlné pravděpodobně existovala již kolem roku 1200 (Brlenka?), Vílémov je doložen od r. 1409. Všechny tři jsou zakresleny na Müllerově mapě Moravy z roku 1716 (Brallin, Rosrain, Willimow) i I. (1764–1768), II. (1836–1852 – Bradleny, Rossrein, Willimow) a III. (Bradleny, Rossrein/Rozhraní, Willimow) rakouském vojenském mapování.

"Roku 1839 koupil papírník Krel Glaser v Rozhrání pozemky u řeky Svitavy", určené pro stavbu papírny, oceněné roku 1845 hodnotou 13 336 zl. V roce 1868 byla v budově přádelna Cecilie Steinerové.

Za 2. světové války součást Protektorátu Čechy a Morava, hranice tzv. Sudet 1 km severně. Ač na historickém území Moravy, při změně státosprávního uspořádání roku 1960 byla začleněna do Východočeského kraje, nyní spadá pod Pardubický kraj.

Osobnosti

  • Boleslav Bárta - psycholog, poslanec, moravista

Oficiální web obec Rozhraní:
www.rozhrani.cz

PSČ Rozhraní: 569 03