znak Lazinov
Lazinov

Pamětihodnosti

Zajímavou stavbou Lazinova je zvonička z období kolem r. 1832. Byla vybudována na základě tzv. „ohňového“ patentu císařovny Marie Terezie z roku 1751, který nařizoval, aby v každé obci byl zvon, který by upozorňoval na případný požár. Kromě toho ohlašoval také poledne, klekání a také případná úmrtí ve vsi.

V 1. světové válce byl tento zvonek tzv. "zrekvírován" (zabaven pro potřeby státu - pro výrobu zbraní a střeliva). Lidem chyběl zvuk zvonu natolik, že uspořádali sbírku a v roce 1922 pořídili nový zvon, který slouží dodnes.

Historie

Osídlení v údolí říčky Křetínky je v historických pramenech uváděno už v první polovině 11. století. Název obce pochází ze staročeštiny, ze slova laz, které znamenalo pole a pastviny na svazích kopců. První písemná zmínka o obci je z roku 1420. Byl rozdělen na dvě části, přičemž jedna náležela panství letovickému a druhá lomnickému. Od roku 1544 náležela letovickému panství již celá obec. K obci samotné ještě patřil mlýn, samota Nové stavení a dvůr Svitavice. Zajímavý je vývoj počtu obyvatel: nejvíce obyvatel (352) měla obec v roce 1900 (v posledních letech má pouze okolo 150).


Oficiální web obec Lazinov:
www.lazinov.cz

PSČ Lazinov: 679 62