Bělá u Jevíčka

obec 352 obyvatel k 1.1.2014 9,71 km2
znak Bělá u Jevíčka
Bělá u Jevíčka

Galerie

Historie

Znak se třemi srdci s snopem obilí dokládá, že to byla slovanská zemědělská ves a tedy pravděpodobně byla založena Slovany. První zmínka o obci je z roku 1258, se soudní pravomoc stahuje pod město Jevíčko. V roce 1396 byla prodána Augustiniánskému klášteru v Jevíčku Sulíkem z Radkova, který se téhož roku stal jejím držitelem. Berthold z Lípy roce 1530 obnovuje rychtáři privilegium na jeho svobodný lán v Bělé. Roku 1784 se ruší jevíčský augustiánský klášter a pět let ji náboženská fond prodává se Skočovou Lhotou a Roudkou panství borotínskému.

Malonínský potok tvoří přirozenou hranici všech tří osad, Bělé, Malonína a Smolné, a v jehož údolí se obec rozkládá. Jméno Bělá osada na levém břehu potoka dostala podle bělení plátna a osada na levém břehu dostala jméno podle prvního osadníka Maloň. Poslední osada se nazývá Smolná, jelikož kolem ní se v okolních lesích sbírala smola.


Oficiální web obec Bělá u Jevíčka:
www.belaujev.net

PSČ Bělá u Jevíčka: 56943