znak Sklené

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1320. Obec je tvořena malebnými usedlostmi franckého čtvercového typu podél silničky od Svitav na Křenov. Ves Glaselsdorf měla v roce 1930 (při sčítání lidu) 448 obyvatel, z toho bylo 445 německé národnosti. V roce 1939 zde bylo 450 obyvatel. V období 1945/47 byli původní němečtí osadníci odsunuti z Československa (viz: Skřivánek, Milan: Odsun Němců ze Svitavska 1945-47, Univerzita Hr. Králové 1995). Socialistické velkovýrobě se podařilo zlikvidovat dvě významné budovy v samotném středu obce. Byla zcela zbořena patrová rychta, na jejímž místě stojí zemědělská benzínová pumpa a v prostoru prázdné plochy před kostelem stávala přízemní barokní fara. Dominantou širokého okolí je secesní kostel sv. Petra a Pavla z roku 1914, který vznikl na místě gotické lodi původního kostela. Původní presbytář je dnes boční kaplí. Gotická věž s pozdně gotickou střechou s věžičkami je viditelná z širokého okolí. Součástí hřbitova je malebná barokní brána a márnice, obě s mansardovými střechami. U polní cesty za kostelem se nalézají ruiny barokní kapličky.


Oficiální web obec Sklené:
www.svitavskoweb.cz/index.php?obec=sklene

PSČ Sklené: 568 02