znak Opatovec
Opatovec

Pamětihodnosti

  • Kostel Narození Panny Marie (Košíře)

Kamenný (pískovcový) kříž s postavou Krista a postavami svatých na podstavci v blízkosti vchodu na hřbitov u kostela Narození Panny Marie při silnici vedoucí Košířemi. Nápis : ANO 1775 / DIESE STATVA / HAT DIE LEWLICHE / GEMEIN KgERWER / LASSEN AVF / RICHTEN AVF / EIGENNE VN / KOSSTEN. Pomník obětem první světové války před farou. V zadní části pomníku nápis : Přemístěn od domu čp. 136 R. 13.7.2001. Pískovcová náhrobní deska u zdi kostela Narození Panny Marie na hřbitově . Bohatý reliéf s církevní tématikou a německým nápisem. V současné době značně poškozen (r.2009). Částečně čitelný letopočet 1845(?).

  • Fara, přízemní klasicistní (Košíře)
  • Několik soch a křížů v Košířích
  • Kaple svatého Václava (Opatovec)
  • Socha svatého Jana Nepomuckého (Opatovec)
  • Cenná usedlost, pozdně barokní proti kostelu v Košířích, patrová s vyřezávanými vraty a městskými interiéry
  • Kamenné kříže ve Starém Valdeku
  • Smírčí kříž U silnice mezi Českým a Moravským Lačnovem

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1347. Něm.Überdörfel, je obec podél silnice od Litomyšle k Opatovu. Nad skupinou rybníků je dochováno několik původních usedlostí mezi novější zástavbou.

Košíře (německy Körber) , bývala samostatná obec podél silnice, odbočující na Svitavy. Je zde farní kostel s farou a školou. Na rovině je tu v těsné blízkosti silnice řada usedlostí, střídaných novější zástavbou z poč.20.stol. a novější.

Starý Valdek (německy Alt Waldeck) je skupina domů od mlýna směrem ke Gajeru,

Nový Valdek (německy Neu Waldeck) je řada domů na slepé cestě, která dnes končí u hlavní silnice na Mohelnici.

Český Lačnov nebo Český Lučna (německy Böhmisch Latschnau) je skupina domů, oddělená menší prolukou od Košíř podél zrušení silničky ze Svitav do Opatova, která byla přeložena až za trať.


Oficiální web obec Opatovec:
www.opatovec.cz

PSČ Opatovec: 568 02