znak Lubná

Pamětihodnosti

  • Kaple svaté Anny
  • Mariánský sloup s nápisem : Věnováno ke cti a chvále Boží / a blahoslavoné Panny Marie / Posvěceno od P. Frant. Beka / faráře na Sebranicích. / 1888. Autor : Jos. Kroupa v Litomyšli.
  • dřevěné chalupy z 1.poloviny 19.století
  • památný strom druh - lípa malolistá, výška stromu - 24 m, šířka stromu - 25 m, obvod kmene - 570 cm, výška koruny - 21 m, stáří - 350 až 400 let, vyhlášení památného stromu - MěÚ v Poličce dne 7.11.1994.

Historie

  • První písemná zmínka o obci pochází z roku 1347.
  • V letech 1836 - 1851 pracovala nedaleko Lubné tzv. Kajetánčina sklářská huť. Vznikla na základě dohody obchodního domu Lazar Pick a synové s litomyšlskými Valdštejny. Sklárna se skládala z šesti hlavních objektů kolem uzavřeného nádvoří s přiléhajícím rybníkem. Hlavní budovu tvořilo sídlo mistra a účetního. Huť měla jednu tavicí pec s osmi pánvemi a chladicí pecí. Rozsah výroby je odhadován na 100 000 kusů skla ročně. Kvalitní výrobky byly vyváženy do Španělska, Holandska, Turecka a Ameriky. V areálu sklárny byla pro děti zaměstnanců zřízena škola - jsou známa dvě jména učitelů tj. Františka Růžičky a Václava Andrleho. Huť tvořila samostatný hospodářský a kulturní celek. O společenské účtě a vážnosti sklářů svědčí i fakt, "že farář v Sebranicích nezačal kázání, dokud nepřišli skláři ze vzdálené hutě".
  • V roce 1847 žádalo představenstvo obce Lubná o zřízení samostatné školy ve své obci. Avšak podle návrhu učitele v Sebranicích Václava Kremla byla záležost vyřízena tak, že v zimě bude do Lubné dojíždět vyučovat děti pomocný učitel ze Sebranic.
  • Povoleno výnosem podkrajského úřadu v Litomyšli z r. 1852 celoroční vyučování v Lubné "škola v Lubné, nesmí se považovati za školu samostatnou, nýbrž toliko za poboční třídu školy sebranické.....
  • Úplné odtržení obce Lubná od školy v Sebranicích dne 25.července 1854.

Oficiální web obec Lubná:
www.lubna.cz

PSČ Lubná: 569 63