znak Otinoves

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1347, kdy zemřel držitel plumlovského panství Petr I. z Rožmberka a ves, která se psala jako Ottenschlag, získal Beneš z Kravař a Strážnice. V roce 1384 se uvádí jako držitel Otinovse se dvěma mlýny jeho syn Petr z Kravař a Plumlova. Ves byla součástí plumlovského panství až do roku 1592, kdy byla pány z Pernštejna nejprve zastavena a poté i prodána Bernardu Drnovskému z Drnovic a stala se součástí rájeckého panství. V roce 1618 koupil Otinoves majitel plumlovského panství Maxmilián z Lichtenštejna a připojil ji tak zpět k této državě. V tomto roce měla ves 38 usedlých s kovářem, 9 láníků, 6 pololáníků a 23 podsedků.

V roce 1940 se stala obec součástí tzv. „vyškovské střelnice.“ Obec byla násilně vystěhována, mnohé domy byly poničeny nebo úplně zbořeny. Po ukončení německé okupace v roce 1945 se mohli občané vrátit zpět do svých domovů.


Oficiální web obec Otinoves:
www.obecotinoves.cz

PSČ Otinoves: 798 61

Počasí

Počasí

Zdroj textu cs.wikipedia.org

V okolí