Rozstání

Pamětihodnosti

  • Kostel svatého Michala
  • Větrný mlýn zvaný „větřák“, dnes již bez větrného kola, zachovala se stavba s věží

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1358 kdy ves držel Ješek z Rájce a jeho dva bratři. V roce 1368 prodali ves Přibíkovi z Křetína a roku 1390 ji získal Petr z Kravař a Plumlova a připojil ji tak k plumlovskému panství. Součástí plumlovského panství byla až do roku 1592, kdy byla pány z Pernštejna nejprve zastavena a poté v roce 1596 i prodána Bernardu Drnovskému z Drnovic a stala se součástí rájeckého panství. V roce 1618 koupil Rozstání majitel plumlovského panství Maxmilián z Lichtenštejna a připojil ji tak zpět k této državě.

Za druhé světové války byla obec německými okupanty násilně vystěhována. Byla zařazena do 3. etapy stěhování 33 obcí Drahanské vrchoviny. Za války bylo mnoho domů zničeno, po válce byla obec znovu osídlena.

Rodáci

  • Hugo Klement Mrázek (1889–1916) – český hudební skladatel
  • Josef Zukal (1841 – 1929) – český historik

Oficiální web obec Rozstání:
www.rozstani.eu

PSČ Rozstání: 798 61 až 798 62