znak Drahany
Drahany

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1310.

Po dobytí blízkého hradu Drahans (Drahuš), který se v lidovém podání nazývá Starý Plumlov, Janem Lucemburským se Drahany dostaly do rukou krále, ten je ale roku 1322 prodal jako součást plumlovského panství Vokovi z Kravař. V rukou rodu pánů z Kravař zůstaly Drahany až do roku 1495 kdy zemřel poslední člen tohoto rodu - Johanka z Kravař , která měla za manžela Jana Heralta z Kunštátu. Poté přechází Drahany do rukou Pernštejnů a v roce 1599 do rukou Karla z Lichtenštejna.

Za třicetileté války byly Drahany z velké části zničeny, avšak později obnoveny. V roce 1940 se stalo městečko součástí tzv. „vyškovské střelnice.“ Obec byla násilně vystěhována a stala se cílem střelby. Mnoho domů bylo poničeno nebo úplně zbořeno. Po ukončení 2. světové války se většina obyvatel vrátila zpět do své vesnice, mnozí se však nikam vrátit nemohli a osídlili vesnici Libinu na Šumpersku.

Od 10. října 2006 byl obci vrácen status městyse.


Oficiální web městys Drahany:
www.drahany.wz.cz

PSČ Drahany: 798 61