Štěpánkovice

obec 3167 obyvatel k 1.1.2014 12,52 km2
znak Štěpánkovice
Štěpánkovice

Historie

První zmínka o obci pochází z roku 1265, tehdy ves získal Herbert z Fulštejna. Později ves získal do svého majetku opavský konvent sv. Kláry. Další změnou bylo vložení obce do zemských desk v Opavě reformační šlechtě Janu a Vavřinci z Drahotuš na Benešově. Po následujících několikerých změnách majitelů se v roce 1712 Štěpánkovice dostávají do rukou knížete Lichnovského. Následovala postupná katolizace dříve evangelické obce.

Štěpánkovice byly původně součástí Knížectví opavského Země slezské, která byla součástí Zemí Koruny české. V roce 1742 bylo Hlučínsko a tedy i Štěpánkovice připojeny k Prusku. Po skončení 1. světové války bylo Hlučínsko na základě Versailleské mírové smlouvy připojeno k Československu.


Oficiální web obec Štěpánkovice:
www.stepankovice.cz

PSČ Štěpánkovice: 747 28