znak Kravaře
Kravaře

Pamětihodnosti

 • barokní zámek Kravaře, ve kterém se nachází Zámecké muzeum (Muzeum Hlučínska). Jeho nejhodnotnější částí je zámecká kaple s původním dochovaným interiérem z počátku 18. století (ostatní interiéry byly zničeny při požáru zámku r. 1937) a zámecká zahrada (cca 20 ha, na velké části bylo zbudováno golfové hřiště, z dřevin jsou cenné především mohutné exempláře dubu letního a lip srdčitých).
 • Klášter (dnes MÚ), chrám svatého Bartoloměje a fara (vše v cihlové neogotice typické pro Slezsko), projektantem byl kravařský rodák Josef Seyfried - architekt, stavitel a hudebník (známý z četných dalších realizovaných projektů sakrálních i profánních staveb na Hlučínsku a v dnešním Polsku je - podobně jako v rodných Kravařích - nejvýznamnější komplex církevních staveb v nedalekých Sudicích)
 • Socha svatého Jana Nepomuckého na ul. Petra z Kravař (poblíž ul. Náměstí)

Historie

První zmínka o obci pochází z roku 1224. Mezi lety 1224 a 1263 obdrželi kravařské panství členové rodu Benešoviců.

Osobnosti

 • Karl Düsterberg (* 1917) – německý podnikatel, zakladatel potravinářského koncernu Apetito a průkopník v oblasti hluboce zmražených potravin
 • Alois Hadamczik (* 1952) – trenér české hokejové reprezentace
 • Prof. PhDr. Josef Jařab, CSc., dr. h. c. (* 1937) – anglista, v letech 1990–97 rektor Univerzity Palackého
 • Augustin Kaluža (1776–1836) – rodák z Koutů, přírodovědec, kněz, učitel na gymnáziu ve Vratislavi, knižně vydal pět děl o přírodě Slezska
 • šlechtický rod pánů z Kravař
 • Pavel Kravař (1391–1433) – husitský emisař
 • Michal Sendivoj ze Skorska (1566–1636) – alchymista a chemik, majitel Kravař
 • Josef Seyfried (1865–1923) – architekt a stavitel (autodidaktik), projektoval a stavebně upravil četné významné církevní i profánní stavby a celky tehdejšího Pruska (dnes Hlučínsko a příhraniční Polsko), jeho nejvýznamnější charakterizující stavby v severské cihlové neogotice
 • PhDr. Erich Šefčík (1945-2004) – archivář, historik, numismatik, vlastivědec, zakladatel Zámeckého muzea, autor stovek odborných článků a několika monografií
 • Marie Šindelářová (rozená Holubková, pseudonymem Ludmila Hořká) – nar. 1892 ve Dvořisku, pohřbena na sousední Štítině (1966), významná regionální spisovatelka a sběratelka lidové slovesnosti
 • Ivo Žídek (1926–2003) – jeden z nejvýznamnějších českých tenorů (např. Jeník z Prodané nevěsty), od roku 1948 člen operního souboru ND a v letech 1989–1991 ředitel ND, od roku 2005 po něm pojmenována Základní umělecká škola Ivo Žídka v Kravařích
 • Monika Žídková (* 1977) – Miss ČR, Miss Europe 1995

Oficiální web město Kravaře:
www.kravare.cz

PSČ Kravaře: 747 21