znak Krmelín
Krmelín

Pamětihodnosti

  • Brožův kříž (krucifix)
  • Kostel svatého Jana a Pavla

Galerie

Historie

První zmínku o Krmelíně nacházíme v latinsky psané listině z roku 1447. Najdeme v ní slova in villa Krmelyn (ve vesnici Krmelíně). V paskovské kronice je psáno, že ves Krmelín má zřídlo velice dobré pitné vody, u kterého zůstávají formani stát a krmí a napájejí své koně. Vedla tu totiž formanská cesta přes Hukvaldy, Brušperk, Starou Ves do Ostravy. Od slova krmiti je prý totiž odvozen název vesnice. Existuje však jiný výklad vzniku tohoto jména. Mohlo totiž též vzniknout příponou -ín od osobního jména Krmela. Toto příjmení Krmela (Grmela) vzniklo asi od obecního jména grmela, majícího význam nešika, klacek.


Oficiální web obec Krmelín:
www.krmelin.cz

PSČ Krmelín: 739 24

Počasí

Počasí

Zdroj textu cs.wikipedia.org

V okolí