znak Brušperk
Brušperk

Pamětihodnosti

Související informace naleznete také v článku Seznam kulturních památek v Brušperku.

Historické jádro města je městskou památkovou zónou.

  • Památník Vojtěcha Martínka - náměstí J. A. Komenského 9
  • Kostel svatého Jiří - stojí nad náměstím
  • Bývalý větrný mlýn - na kopci u hřbitova
  • Náměstí J.A. Komenského - stojí na něm socha Jana Nepomuckého

Historie

První písemná zmínka o Brušperku pochází z roku 1269, kdy byla 6. prosince olomouckým biskupem Brunem ze Schauenburka vydána lokační listina, kterou pověřoval fojty nedalekých vsí Staříče a Fryčovic založením města, které mělo po budoucí generace nést biskupovo jméno. Tak povstalo Staré město, které se nacházelo původně jen na pravém břehu Ondřejnice. Na obranu zde byly vybudovány hradby jejichž pozůstatky můžeme spatřit nejčastěji zabudované do zdí novějších domů.

Biskup Bruno ze Schauenburka osvobodil měšťany zakládací listinou po dobu dvaceti let a udělil jim mnohá privilegia, čímž položil dobrý základ pro budoucí prosperitu města, které se tak stalo dodavatelem řemeslných výrobků pro okolní lašské vsi. Pro Brušperk, podobně jako pro mnohá jiná lašská města se stal důležitým obchod suknem, které vyráběli podomácku jak sami měšťané, tak i venkovští poddaní.

Město se po celou dobu utěšeně rozvíjelo až doznalo v prvních desetiletích 19. století vrcholu, avšak s postupným nahrazováním řemesla průmyslem stále více zaostává. Když se Brušperk nestal sídlem soudního okresu roku 1850 a následně se mu vyhnula i železnice, byl definitivně odsouzen k provinčnosti. Díky tomu se nám zachovala rázovitá maloměšťanská architektura severomoravského typu, která v okolních městech vlivem dynamického rozvoje vzala za své. Proto také bylo městské jádro roku 1992 vyhlášeno městskou památkovou zónou.


Oficiální web město Brušperk:
www.brusperk-mesto.cz

PSČ Brušperk: 739 44

Počasí

Počasí

Zdroj textu cs.wikipedia.org

V okolí