znak Fryčovice
Fryčovice

Pamětihodnosti

  • Kostel Nanebevzetí Panny Marie - kostel je chráněnou kulturní památkou a společně s okolním hřbitůvkem je jasnou architektonickou dominantou Fryčovic. Spojitost zdejších obyvatel s kultem Panny Marie se promítá i do městského symbolu, v němž je umístěna lilie.

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1267, obec však byla založena olomouckým biskupem Brunem ze Schauenburka již okolo roku 1255 na zalesněné půdě. Lokátorem obce byl pravděpodobně jménem Fritz (Fridrich) a proto tehdejší osada obdržela název Fritzendorf. Některé historické prameny uvádějí původ názvu obce pocházejícího od slova „fryšování“, tedy povrchové těžby železné rudy na kopci Sovinec a jeho okolí.

Nejstarší kamennou církevní stavbou v obci i okolí je kostel Nanebevzetí Panny Marie postavený v letech 1335 až 1345.

Vlastní škola byla v obci zřízena po zavedení lokálního farního úřadu v roce 1775. Hasičský sbor byl založen v roce 1895 a tělovýchovná jednota Sokol v roce 1912. Elektrifikace byla započata v roce 1928.


Oficiální web obec Fryčovice:
www.frycovice.cz

PSČ Fryčovice: 739 45

Počasí

Počasí

Zdroj textu cs.wikipedia.org

V okolí