Borohrádek

Pamětihodnosti

  • Sousoší Panny Marie na náměstí
  • Kostel Archanděla Michaela
  • Krucifix
  • Fara
  • Památný dub (obvod kmene 620 cm, již zanikl)

Historie

Vůbec prvním známým držitelem obce Borohrádek byl Jaroslav z Borohrádku. Ten společně se Ctiborem z Uherska porazil vojska Fridricha Habsburského mezi Opočnem a Turovem. První zmínka o panství Borohrádek (patřící v té době k Potštejnu) pochází z roku 1342. Tehdy tvrz, městečko a 15 vesnic získala po dlouhých sporech Eliška, vdova po Mikuláši z Potštejna, který zahynul při dobytí Potštejna markrabětem Karlem roku 1339.

V různých pramenech se nachází i pod názvy: Hrádek, Bor, Boruhrádek nebo Bolehrádek.

Tvrz často střídala své majitele. Roku 1582 panství koupil za 12 600 kop grošů českých Kryštof Betengel starší z Neunperka, roku 1587 přikoupil Rychnov nad Kněžnou a na dlouhá léta obě panství spojil. Betengelové původní tvrz zcela přebudovali na dva samostatné objekty, panský dům a hospodářskou část. Po požáru v roce 1811 byl místo tvrze v letech 1916 - 1920 vystavěn empírový zámeček, který sloužil pro občasné ubytování majitelů a úřední účely. Dnes je zámek využit pro sociální účely jako domov důchodců.

V Borohrádku se nachází raně barokní kostel sv. Michaela Archanděla, budovaný v letech 1669 - 1673. Kostel má cennou freskovou výzdobu a barokní a rokokové zařízení. Na oltáři českých patronů byl gotický deskový obraz Panny Marie z roku 1440. Na jeho místě se nyní nachází kopie, neboť originál byl ukraden. Přímo naproti kostelu stojí starobylá fara a sousoší nejsvětější trojice.

Na náměstí je potom k vidění sousoší Panny Marie. To bylo zrestaurováno roku 1999.

Na hřbitově se nachází dřevěná zvonice a novogotická hrobka.

Podle zachovalého pečetidla má již od 15. století městský znak. Od roku 1997 je město držitelem městského praporu, který tvoří pět vodorovných pruhů: modrý, červený, bílý, zelený a modrý v poměru 2:1:1:1:2.


Oficiální web město Borohrádek:
www.mestoborohradek.cz

PSČ Borohrádek: 517 24

Počasí

Počasí

Zdroj textu cs.wikipedia.org

V okolí