Čermná nad Orlicí

obec, 1006 obyvatel k 1.1.2014, 10,98 km2
znak Čermná nad Orlicí
Čermná nad Orlicí

Historie

Nedaleko, na území Kosteleckých Horek, bylo zjištěno staré tvrziště Těšnov, na levém břehu Orlice bylo objeveno žárové pohřebiště doby lužické.

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1342. Traduje se, že původně nesla název Červená podle barvy železité půdy a vody, což bylo později zkomoleno na Čermená a pak Čermná, počátkem 19. století je zaznamenána podoba Čerma, roku 1870 nesla Malá Čermná úřední název Čerma Malá, obyvatelstvo však slovo Čerma prodlužovalo na Čermá, roku 1921 byla Čerma Malá úředně přejmenována na název Malá Čermná nad Orlicí.

Velká Čermná patřila postupně různým panským rodům, například Drslavicům, Půtům z Častolovic či Zárubům z Hustiřan, později patřila ke kosteleckému panství. Malá Čermná i Číčová patřívaly k panství Jelení, roku 1843 měla Malá Čermná téměř třikrát více obyvatel než Velká Čermná.

Nejvíce bývali zastoupeni chalupníci, kteří se zabývali zpracováním dřeva. Pila v Malé Čermné zanikla roku 1912. Tichá Orlice byla od Velké Čermné regulována a splavná pro voroplavbu. Před první světovou válkou se množství obyvatel zabývalo obuvnickým řemeslem, rozvojem tovární výroby tato tradice po první světové válce zanikla. Roku 1905 byl v Malé Čermné založen textilní závod firmy Danubius, v němž pracovalo přes 200 dělníků.

Roku 1883 byl založen sbor dobrovolných hasičů, roku 1900 ochotnický spolek, roku 1902 kampelička. Škola byla ve Velké Čermné postavena roku 1890, předtím se zde však již vyučovalo ve filiálce šachovské školy, od roku 1876 sem docházely i děti z Číčové. Roku 1900 byla v obci zřízena pošta (do té doby patřily tyto obce pod poštu v Borohrádku), telefon na ni byl zaveden roku 1910 a telegraf 1931. Roku 1922 byla založena obecní knihovna. Roku 1922 bylo vytvořeno Strojní družstvo hospodářské pro rozvod elektrické síly a obec byla jako jedna z prvních v oblasti elektrizována. Roku 1923 vzniklo Družstvo vodohospodářské. Roku 1925 obec zřídila vlastní hřbitov. Roku 1930 byla postavena nová, Masarykova obecná škola.

Obec Čermná nad Orlicí vznikla roku 1960 sloučením obcí Malá Čermná nad Orlicí (k níž byla 18. ledna 1958 připojena místní část Korunka, dosud patřící k obci Plchůvky) a Velká Čermná nad Orlicí. Roku 1975 k ní byla připojena ještě dosavadní obec Číčová.

Do roku 1949 patřily všechny tři obce do soudního okresu Kostelec nad Orlicí, od roku 1949 patří do okresu Rychnov nad Kněžnou. Římskokatolická církev řadí území Malé Čermné k farnosti Horní Jelení a Velkou Čermnou a Číčovou k farnosti Borohrádek (t. č. spravované excurrendo z Týniště nad Orlicí).


Oficiální web obec Čermná nad Orlicí:
www.cermna-n-orl.cz

PSČ Čermná nad Orlicí: 517 25

Počasí

Počasí

Zdroj textu cs.wikipedia.org

V okolí