Týniště nad Orlicí

město, 6265 obyvatel k 1.1.2014, 52,44 km2
znak Týniště nad Orlicí
Týniště nad Orlicí

Pamětihodnosti

Související informace naleznete také v článku Seznam kulturních památek v Týništi nad Orlicí.
  • Náměstí města dominuje barokní kostel svatého Mikuláše, který byl ve třech etapách vybudován v letech 1672 – 1788. Zděnému kostelu předcházela původní dřevěná stavba, která několikrát vyhořela.
  • Sloup Panny Marie
  • 18 km dlouhá týnišťská strouha ze 14. století

Historie

Na nevysoké výspě při soutoku Tiché a Divoké Orlice původně vznikla kupecká osada s trojhranným náměstím a farním kostelem. V 15. století obec náležela k panství pánů z Kunštátu, od roku 1577 byl její osud spojen s častolovickým panstvím, které bylo od roku 1695 v držení Šternberků. V 1. polovině 16. století byly v obci a jejím okolí vybudovány četné rybníky.

Novodobý ráz Týniště nad Orlicí získalo v 19. století, kdy se stalo důležitou železniční křižovatkou tratí z Prahy do Hanušovic (vybudována roku 1874) a z Chocně do Meziměstí (vybudována roku 1875). Železniční spojení bylo předpokladem vzniku a rozvoje průmyslu, zejména zpracování dřeva, výroby nábytku, strojírenské výroby a koželužnictví.

Na město bylo Týniště nad Orlicí povýšeno 1. února 1914 císařem Františkem Josefem I. Ve 20. století bylo město známé díky výrobě tkalcovských stavů v závodě Elitex, který vznikl sloučením menších strojírenských podniků.


Oficiální web město Týniště nad Orlicí:
www.tyniste.cz

PSČ Týniště nad Orlicí: 517 21 až 517 22

Počasí

Počasí

Zdroj textu cs.wikipedia.org

V okolí