znak Záborná
Záborná

Pamětihodnosti

  • tzv. Sloupy Panny Marie a Nejsvětější Trojice - stojí pod chráněnou lípou, dílo vytvořil polenský sochař Václav Viktor Morávek
  • Socha sv. Jana Nepomuckého - nachází se u bývalé školy a vytvořil ji též sochař V. V. Morávek
  • Kaplička s obecní zvonicí - stojí na návsi u památné lípy
  • Pomník padlým v první světové válce - stojící před víceúčelovou budovou a pochází z roku 1919
  • „Dvořákova“ kaplička - stojí asi půl kilometru od obce u silnice mezi Zábornou a Polnou

Historie

Záborná byla založena na dálkové obchodní cestě z Uher přes Moravu až do Čech přibližně v I. polovině 13. století. Nejstarší písemná zmínka se vyskytuje v listině bratrů Vikarta a Záviše z Polné z 23. března 1282, ve které tito místní šlechtici darovali obec řádu německých rytířů, v první polovině 15.  řád s nástupem husitů o svůj majetek přišel a obec se stala součástí panství Polná-Přibyslav. V roce 1918 ve vsi místní občané založili Kampeličku a roku 1912 Družstevní lihovar. Od roku 1919 v obci probíhala postupná elektrifikace.

Při ústupu německé armády v květnu 1945 na křižovatce směrem na Janovicím zahynuli při přestřelce 4 čeští občané. Během procesu kolektivizace bylo nuceno několik selských rodin Zábornou opustit. V roce 1957 se podařilo založit jednotné zemědělské družstvo, které v roce 1971 sloučili s JZD v Janovicích a Stáji. V letech 1980 až 1990 patřila pod Polnou, od té doby se znovu osamostatnila. V roce 2002 obecní úřad vydal 2 emise pohlednic s osmi fotografiemi obce a brožuru Setkání rodáku a přátel Záborné k 720. výročí obce.


Oficiální web obec Záborná:
www.zaborna.cz

PSČ Záborná: 588 13