znak Brzkov
Brzkov

Pamětihodnosti

  • Kamenný kříž s obrazem – v barokním stylu se nachází na okraji obce, pochází z roku 1857. Údajně jsou pod ním pochováni tři francouzští vojáci z napoleonských válek.
  • Kamenný kříž – pochází z roku 1875, leží u silnice do Polné asi 800 m od obce
  • Smírčí kámen – stojí v polovině cesty mezi Brzkovem a Polnou v lokalitě zvané „U Zmrzlíka“, jsou na něm vytesány tři kříže. Podle pověsti jej zde místní umístili na památku matky se dvěma dětmi, která zde ve vánici umrzla. Pochází z první poloviny 19. století.
  • Kamenný most – klene se na silnici k Polné, klenutí pravděpodobně vzniklo již v druhé polovině 17. století
  • tzv. „pinky“ – vyvýšená místa s porosty v krajině, rozkládají se v okolí vsi, jsou to zbytky zavalených šachet, ve kterých se těžila železná ruda ještě během druhé poloviny 19. století
  • Lochy – sklepy určené pro ukládání brambor, krmné řepy a zeleniny

Historie

Nejstarší písemná zmínka pochází z roku 1319, kdy byla v majetku Vikarta z Polné. Od 13. století patřila obec řádu německých rytířů. Od roku 1434 se stal Brzkov součástí polenského panství, které patřilo Hynku Ptáčkovi z Pirkštejna a byla zde v té době vybudována malá tvrz, která stála v místech dnešních domů čp. 15 a 16. Tvrz byla později přestavěna na dvůr. Koncem 16.  století tady stály 4 usedlosti, vlastníkem jedné z nich byl svobodný pán Jošt z Polné. V letech 1869-1880 patřil Brzkov pod okres Polná, v letech 1880-1930 pod okres Německý Brod, v letech 1950-1961 pod okres Havlíčkův Brod a od roku 1961 spadá pod okres Jihlava.

Sbor dobrovolných hasičů vznikl v roce 1907.

V roce 1996 byla obec plynofikována a zavedli tu kanalizační síť. Od roku 2001 má vesnice vlastní vodovodní řad.


Oficiální web obec Brzkov:
www.brzkov.cz

PSČ Brzkov: 588 13