znak Věžnice
Věžnice

Pamětihodnosti

  • Sousoší svatého Jana Nepomuckého a Panny Marie – v barokním stylu pochází z II. poloviny 18. století
  • boží muka – stojí při silnici do Vysoké Studnice, vznikla pravděpodobně v I. polovině 19. století
  • Památník milénia se zvoničkou – pochází z roku 1997, vevnitř věžičky je zavěšen stylizovaný kruh, který symbolizuje věčný koloběh života a smrti

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1509, obec však vznikla již ve 13. století kolonizací kraje benediktýnským klášterem z Třebíče. poté byla pravděpodobně součástí měřínského proboštství. V roce 1512 změnila ves majitele, když ji Jan Kobík z Opatova prodal Hynku Bočkovi z Kunštátu. V roce 1559 obec vlastnil Jan Stránecký ze Stránce, jenž ji v roce 1570 prodal Janu Zahrádeckému ze Zahrádek. Jeho synové Arnošt, Oldřich a Smil postoupili obec v roce 1584 Matouši Grýnovi ze Štyrzenberka, Karel Grýn ji spolu s dalšími osadami prodal Danielu Neumeierovi z Wintenberku, po Bílé hoře mu byl majetek zkonfiskován. Císařská komora ves směnila za 2000 tolarů Smilauerovi ze Smilova, jenž ji v roce 1627 daroval jihlavským jezuitům, pod jejichž majetek obec patřila až do roku 1773. Na starém obecním razítku z roku 1741 stojí nápis „Poctivá obec Bahenní Věžnice“, uprostřed názvu je vymalována věž tvrze a zkřížená sekyra s kosou. Po zrušení řádu ves roku 1790 získal dědičně polenský měšťan Václav Kalcher, jenž obec pronajal Janu Nussbaumovi, jehož vnuk Jan vesnici v roce 1849 koupil od studijního fondu bývalých jezuitů. V roce 1899 majetek včetně Věžnice zdědil baron Karel Schiller z Lanškrouna, jehož rodu byl majetek v roce 1945 zkonfiskován.

V letech 1869-1950 spadala obec pod okres Jihlava, v letech 1950-1961 pod okres Jihlava-okolí a od roku 1961 opět pod okres Jihlava.

V letech 1980 – 1990 se stala součástí tzv. střediskové obce Jamné.

Obec se zapojila od Programu obnovy venkova, díky němuž v obci proběhla telefonizace, vyasfaltování obecních cest a jiné investiční projekty. V soutěži „Vesnice roku 1997“ Věžnice získala ocenění „Zelená stuha“ za péči o zeleň a životní prostředí, o rok později obdržela „Zlatou stuhu“.

V roce 1997 obecní úřad emitoval sérii pohlednic, o rok později vydal Almanach.


Oficiální web obec Věžnice:
www.obecveznice.eu

PSČ Věžnice: 588 27