znak Rybné
Rybné

Pamětihodnosti

 • Pomník sv. Jana Nepomuckého - pochází z počátku 18. století, dílo V. V. Morávka
 • Pomník oběhem první světové války – obnoven v roce 1984
 • Návesní zvonice – z roku 1732, zvon uvnitř je ozdoben plastikami sv. Jana Nepomuckého a sv. Floriána
 • Boží muka
 • Pamětní kámen - původně stojící na křižovatce cest Rybné – Lipina – Nadějov asi 1,5 km severně od vsi, tato kamenná deska o velikosti 90-43-14 cm a s reliéfem dvojramenného kříže, v současnosti byl přemístěn doprostřed obce kvůli možnému odcizení. Podle pověstí by měl pocházet z období Cyrila a Metoděje

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1356, kdy tehdejší majitel Ješek z Horek přepisuje část podílu na své tvrzi v Horkách své ženě Markétě z Rybného. Historie Rybného je spojena se sousední Jamnou, obě vsi pravděpodobně vznikl ve stejnou dobu. V letech 1376 – 1399 v tvrzi bydlel vladyka Jan z Rybného, vlastník zdejšího dvora i celé vsi. Od roku 1484 drželi Rybné stejní majitelé jako Jamné. V roce 1741 obec měla svůj pečetní znak zobrazující dvě ryby.

Přes obec vedla stará silnice z Čech na Moravu, tzv. „královská cesta“, po které 2. února 1620 tudy projížděl český král Bedřich Falcký. V letech 1850-1867 spadalo Rybné pod správu obce Jamné. Roku 1866 tudy táhlo pruské vojsko, které do obce zaneslo epidemii cholery, na kterou zemřelo 23 obyvatel vsi. V letech 1869-1950 spadala obec pod okres Jihlava, v letech 1950-1961 pod okres Jihlava-okolí a od roku 1961 opět pod okres Jihlava.

Vlastníci obce

 • 1376 - 1399 - vladyka Jan z Rybného
 • do roku 1490 - benediktýnský klášter v Třebíči
 • 1490 - Vilém z Pernštejna (nákup za 80 zlatých)
 • 1550 - Vratislav z Pernštejna
 • 1557 - Jan Stránecký ze Stránce
 • 1580 - Jan Chroustenský z Malovar
 • 1590 - Jan Schleglovský ze Schizendorfu (také Šlejklovský)
 • 1591 - Jan Šlejklovský ves prodal Zuzaně Lvové z Lisova (později se psala jako Zuzana Mičanovská z Lisova) za 9000 moravských zlatých.
 • 1601 - Matouš Grün ze Stürzengurgu
 • 1620 - Šmibauer ze Šmilova
 • 1622- 1790 - jezuitská kolej v Jihlavě
 • poté spadala pod Jamenské panství

Oficiální web obec Rybné:
www.rybne.cz

PSČ Rybné: 588 27