Třešť

město 5812 obyvatel k 1.1.2014 46,99 km2
znak Třešť
Třešť

Pamětihodnosti

Související informace naleznete také v článku Seznam kulturních památek v Třešti.
 • Farní kostel sv. Martina
 • Kostel sv. Kateřiny Sienské
 • Zámek
 • Bývalá synagoga
 • Židovský hřbitov
 • Památník na Vězeňském dvoře
 • Rodný dům J. A. Schumpetera
 • Hřbitovní kaple
 • Marianum
 • Křížová cesta – Kalvárie
 • Barokní sochy Na Hrázi

Historie

 • 13. století – založení farní vsi Třešť.
 • 1349 – první písemná zmínka o Třešti.
 • 1872 – v Třešti byla založena první česká měšťanská škola na Moravě.
 • 1901 – Třešť povýšena na město.
 • 1945 – Třešťské povstání (5.5.–7.5.) Potlačeno oddílem SS, popraveno 57 občanů.
 • 1998 – městu bylo uděleno právo užívat městský prapor.
 • Vládnoucí rody nad Třeští:
  • 1358–1493 Šternberkové
  • 1493–1626 Vencelíkové
  • 1626–1657 Herbersteinové z Korutan
  • 1657–1669 Gayerové z Edelbachu
  • 1669–1831 Herbersteinové z rakouské linie
  • 1831–1844 panství pod úřední správou
  • 1844–1945 Sternbachové

V letech 2006–2010 působil jako starosta Ing. Vladislav Nechvátal, od roku 2010 tuto funkci vykonává Ing. Vladislav Hynk.

Osobnosti

 • Věra Brodmann-Nováková (* 1962) – houslistka, sólistka a koncertní mistr Filharmonie v Nice
 • Jiří John (1923–1972) – malíř a grafik, jeden ze dvou spolutvůrců Památníku obětí holokaustu v Pinkasově synagoze v Praze
 • Vít Kaňkovský – poslanec, zastupitel
 • Pavel Knihař – příslušník francouzských legií
 • Miroslav Pátek – poslanec, chemik
 • Šimon Partlic – filosof, lékař, vědec, astronom
 • František Radkovský (* 1939) – 1. biskup plzeňský (1993–) a titulární biskup aggarský (1990–1993)
 • Václav Richter (1900–1970) – historik a teoretik umění, také ředitel Moravského uměleckoprůmyslového muzea v Brně
 • Josef Alois Schumpeter (1883–1950) – právník, národohospodář a politolog z místního váženého rodu; později emigroval do USA, kde se stal jedním z předních ekonomických teoretiků („kapitalismus je tvořivé ničení“)
 • Josef Jiří Švec (1883–1918) – plukovník čs. legií v Rusku, proslavený svou apelativní sebevraždou, kterou povzbudil legionáře v bojích na transsibiřské magistrále
 • Otto Šimánek (1925–1992) – filmový a divadelní herec; k jeho velkým rolím patřil i v zahraničí známý seriál Pan Tau

Nepřímo je s městem spojen také světoznámý pražský spisovatel židovského původu Franz Kafka (1883–1924), který tu v letech 1900–07 pravidelně pobýval na prázdninách u svého strýce z matčiny strany, Siegfrieda Löwyho. Na paměť těchto pobytů byla roku 2001 na zdejším Malém nám. Kafkovi odhalena busta.


Oficiální web město Třešť:
www.trest.cz

PSČ Třešť: 589 01