Jezdovice

obec 262 obyvatel k 1.1.2014 5,56 km2
znak Jezdovice
Jezdovice

Pamětihodnosti

 • Boží muka, u silnice
 • Dva kamenné mosty
  • Tříobloukový most je 14m dlouhý a 5m široký a je jedním z nejstarších na Moravě
  • Druhý jednoobloukový je 8m dlouhý a 4,5m široký
 • Kaple sv. Martina z roku 1870
 • Západně od obce pozůstatky těžby stříbra (nyní zarostlé zbytky těžebních jam a hald)

Historie

 • První písemná zmínka o obci pochází z roku 1358.
 • Do roku 1422 se tu dolovalo stříbro, roku 1750 dolování obnoveno hr. Herbersteinem.
 • V letech 1490–1493 zakoupil Václav Vencelík z Vrchovišť od Zdeňka Šternberka ze Šternberka městečko Třešť s tvrzí a poplužním dvorem s vesnicemi Jezdovice a Buková pro svého syna Matěje Vencelíka z Vrchovišť.
 • 1902 založení hasičského sboru.

Oficiální web obec Jezdovice:
jezdovice.cz

PSČ Jezdovice: 589 01