Jersín

Pamětihodnosti

  • Kaple sv. Anny s hodinami na věži stojí na návsi, na svátek svaté Anny drží místní v obci pouť. Stavba pochází z let 1907–1911.
  • Kaplička Panny Marie - vystavěna roku 1880
  • Socha sv. Cyrila a Metoděje - nachází se na návsi u kaple svaté Anny, pochází z roku 1868
  • Kamenné kříže - jeden z nich pochází z roku 1912 a stojí nedaleko návsi, několik dalších stojí v blízkém okolí

Historie

Vznikl přibližně v II. polovině 13. století podobně jako ostatní obce díky osidlování kraje benediktinským klášterem z Třebíče. V roce 1298 se uvádí Jersín jako jedna z osad určených pro zakládání proboštví v Měříně. První písemná zmínka o obci Jersín pochází z roku 1453, kdy byla jako součást měřínského probošství zastavena třebíčským opatem Trojanem Jinochovi z Měřína. Ten však již roku 1454 přenechal zástavu meziříčskému měšťanovi Václavu Rohanovi a z něho přešel zástavní list v roce 1470 na Maška z Meziříčí. V roce 1481 získal měřínské probošství Jan Meziříčský z Lomnice. Jihlavskými smlouvami z roku 1486 bylo rozhodnuto o navrácení měřínských statků třebíčskému klášteru, ale již v roce 1491 zastavil Vladislav Jagellonský měřínské probošství Vilémovi z Pernštejna. V roce 1515 připadlo probošství jeho synovi Janovi z Pernštejna, který je roku 1536 postoupil Janu Jetřichovi z Boskovic. Brzy však získal probošství zpět a toto si podržel až do své smrti dne 8. září 1548. V roce 1556 tu vystavěli zákupní rychtu, kterou vrchnost proměnila ve dvůr a v provozu tu byl i mlýn, a Ferdinand I. dal probošství v alod Vratislavovi z Pernštejna, který je v roce 1557 přenechal Janu Stráneckému ze Stránce. Roku 1559 získal měřínské zboží Jan Chroustenský z Malovar a po něm, v roce 1585, jeho syn Jan. Ten v roce 1597 odkázal měřínské zboží a nabyté rudolecké panství svému synovci Janu Rafaelovi Chroustenskému, který se stal jeho posledním českým majitelem. V roce 1621 bylo panství Janu Rafaelovi Chroustenskému konfiskováno a následně za 68 000 zlatých prodáno Rombaldovi, hraběti Collalto. V roce 1872 zde byla založena škola. Roku 1875 se Jersín osamostatnil, v letech 1850-1875 spadal jako osada pod obec Černá v okrese Velké Meziříčí, kam poté spadal až do roku 1950, kdy se stal součástí okresu Jihlava-okolí. Od roku 1961 spadá pod okres Jihlava.


Oficiální web obec Jersín:
www.jersin.cz

PSČ Jersín: 588 25