znak Rovná
Rovná

Historie

Ves se pod názvem Ebnode připomíná roku 1370 jako součást lén lantkrabat z Leuchtenberka. Později náležela v rámci sokolovského panství rodu Šliků, od roku 1622 až do zániku feudální správy Nosticům. Ves tvořila v letech 1850 až 1873 součást obce Vranov, poté se stala samostatnou obcí. Centrum tehdejší zástavby se rozkládalo o něco západněji současné obce, podél silnice na Kostelní Břízu. Tento stav trval až do konce druhé světové války, po níž bylo německé obyvatelstvo odsunuto a území obce, spolu s dalšími v okolí, vyčleněno pro nově zřízený vojenský výcvikový prostor Prameny. Ves, nesoucí od roku 1947 český název Rovná, stačila být během krátké existence VVP počátkem 50. let do základů zničena. Po zrušení VVP roku 1954 byl katastr Rovné připojen ke Kostelní Bříze a teprve v 60. letech rozhodnuto o vybudování nového sídla v těchto místech. Obec Rovná tak byla obnovena roku 1969.


Oficiální web obec Rovná:
www.rovna.eu

PSČ Rovná: 356 01 až 357 65