znak Nový Kostel
Nový Kostel

Pamětihodnosti

  • Kostel Povýšení svatého Kříže
  • Socha svatého Jana Nepomuckého
  • Sloup se sochou Panny Marie

Historie

Nový Kostel byl založen v 17. století. Svůj název obec získala v témže století díky stavbě kostela v roce 1613. Vzhledem k tomu, že tento kostel byl oproti kostelu v Křižovatce nový, dostala obec název Nový Kostel. Kostel byl postaven z popudu tehdejšího faráře v Chlumu Sv. Máří, Šebestiana Kristiána a byl spravován farou v Chlumu. Teprve na žádost statkáře Mulze von Woldau, byla v roce 1657 zřízena fara při zdejším kostele. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1714. Roku 1776 došlo ke zvětšení kostela a k farnosti přibyly další obce.

Roku 1842 vypukl v obci hladomor, jako důsledek dlouhotrvajícího sucha. Roku 1845 se stal obětí katastrofy samotný kostel „Povýšení sv. Kříže“, když jeho věž byla zapálena bleskem. Požár byl tak mohutný, že při něm shořely shořely varhany a roztavily se kostelní zvony. Kostel byl postupně obnoven a roku 1884 na něm byly instalovány věžní hodiny. Roku 1850, zaneslo vojsko do obce, kde bylo ubytováno, tyfus, na který zemřelo mnoho osob. Zajímavý je v obci dům s hrázděným patrem.

Obyvatelstvo obce se živilo především zemědělstvím, také tkalcovstvím a později domáckým houslařským průmyslem. Většinu svých výrobků pak odvádělo do obce Schönbach (dnešní Luby u Chebu), kde byl zajišťován prodej a vývoz výrobků.

Dosídlení obce po roce 1945 znamenalo pro obec zřejmě roky největšího rozvoje. Nacházela se zde tehdy spousta obchodů včetně 10 hostinců, truhlářský závod, kolářství, byla zde ordinace praktického lékaře, do obce dojížděli zubní technici, v obci se nacházela stanice SNB,restaurace, pošta a byla zde i pobočka banky.


Oficiální web obec Nový Kostel:
www.kamennevrchy.cz/obce/novy-kostel

PSČ Nový Kostel: 351 36

Počasí

Počasí

Zdroj textu cs.wikipedia.org

V okolí