znak Milhostov
Milhostov

Pamětihodnosti

  • Kostel svatého Mikuláše
  • Krucifix
  • Sloup se sochou Panny Marie na návsi
  • Hraniční kříž
  • 6 smírčích křížů
  • památník 1. a 2. světové války
  • Přírodní rezervace Děvín

Historie

Obec Milhostov podle historických pramenů vznikla už před r.1181 v době, kdy zde bylo slovanské osídlení. V historii Chebska je znám Milhostov z r. 1300 jako Miloz, později Miloc, Miloce. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1219.

Zdejší kostel sv.Mikuláše, zbytek dřívějšího hradiště (strážní věž) byl otevřen r.1306. V době posledních Přemyslovců nastalo poněmčování českého pohraničí. Celé Chebsko postupně vzalo na sebe německý ráz. Na rozhraní XII. a XIII. stol. byl Milhostov šlechtickým sídlem, měl jej majetkem Popo z Milhostova. V době Karla IV. byl Milhostov rozdělen na 24 hospodářství, a bylo poddané až do roku 1848 městu Chebu. Po 2. světové válce došlo k odsunu Němců v r. 1946. Do té doby tu žilo asi 600 obyvatel. Zůstaly tu jen tři německé rodiny. Obec do-sídlují Češi, Slováci, Maďaři, Rumuni, Rómové, Volynští Češi.

První zmínku o škole můžeme zaznamenat kolem roku 1580. Byla to dřevěná stavba městského typu. Směrem k návsi byla jednoposchoďová, na opačné straně sahala střecha až k zemi. Tento dům však nebyl vystavěn pro školu, nýbrž byl farou. Stará fara s kostelem vyhořely při nájezdech Husitů na Chebsko. Roku 1861 byla na jejím místě vystavěna kamenná budova. Česká škola byla otevřena 3.září 1946. Škola fungovala dlouhá léta jako dvojtřídka, pak tři roky trojtřídka.


Oficiální web obec Milhostov:
www.kamennevrchy.cz/obce/milhostov

PSČ Milhostov: 350 02

Počasí

Počasí

Zdroj textu cs.wikipedia.org

V okolí