znak Miroslav
Miroslav

Pamětihodnosti

Související informace naleznete také v článku Seznam kulturních památek v Miroslavi.
  • Zámek, pravděpodobně na místě středověké tvrze
  • Barokní sýpka z roku 1737
  • Kostel sv. Petra a Pavla z let 1722–1729
  • Kostel Českobratrské církve evangelické, toleranční z roku 1846
  • Bývalá synagoga
  • Židovský hřbitov

Historie

První písemná zmínka pochází z roku 1222, kdy kvůli konkordátu českého krále Přemysla Otakara II. s církví připadly tyto majetky premonstrátskému klášteru Na Louce (ve Znojmě). Ve městě bylo české, německé a židovské osídlení. Původní vsi města tvořily Česká Ves (Pemdorf), Václavov (Wenzelsdorf) a mezi nimi Prostřední Ves (Mitterdorf), která byla roku 1533 povýšena na městečko. Česká Ves byla k Mitterdorfu připojena v roce 1899, Václavov v roce 1908. Mezi dnešními ulicemi Radniční a Brněnská byla také židovská obec, která v roce 1825 čítala 88 domů, do dnešní doby zbylo jen několik málo domů, dnes je na jejím místě park kolem bývalé synagogy z roku 1845, která byla v letech 1956–1957 zásadně přestavěna na kulturní dům. Více než třetina domů byla zničena či těžce poškozena při bombardování města na konci druhé světové války 7. května 1945.

Nejstarší podoba městského znaku je z 60. let 17. století.


Oficiální web město Miroslav:
www.mesto-miroslav.cz

PSČ Miroslav: 671 72