znak Bohutice
Bohutice

Pamětihodnosti

  • Zámek Bohutice s expozicí soch křížové cesty
  • Kostel Nanebevzetí Panny Marie
  • Kaple svatého Michala
  • Poutní areál Panny Marie Lurdské
  • Socha svatého Jana Nepomuckého na návsi
  • Socha svatého Václava, v lese
  • Sloup se sochou Archanděla Michaela na návrší
  • Socha svatého Floriana na vrcholu kašny na zámeckém nádvoří

Galerie

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1253 z jedné ze starých znojemských kronik.  Vesnice je zde zmíněna prostřednictvím svého farního kostela Nanebevzetí Panny Marie, o který v té době pečoval farář Konrád z Bohutic. 


Oficiální web obec Bohutice:
www.bohutice.cz

PSČ Bohutice: 671 76 až 672 01