Jiřice u Miroslavi

obec 420 obyvatel k 1.1.2014 8,52 km2
Jiřice u Miroslavi

Pamětihodnosti

  • Kostel svaté Anny
  • Boží muka u silnice
  • Boží muka u kostela
  • Socha svatého Jana Nepomuckého před kostelem
  • Židovský hřbitov

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1385, kdy náležela klášteru sv. Kláry ve Znojmě. V roce 1609 se připomíná tvrz při prodeji panství Jáchymu Šanovskému z Lisova. Na místě tvrze pak byl v letech 1750-60 vystavěn barokní zámek, jednopatrová čtvercová stavba. V místě dnešní pošty stávala židovská synagoga z roku 1837, která byla zbořena v letech 1951-52.

Ve vesnici je základní škola pro první stupeň (do páté třídy) a pro děti předškolního věku je tu mateřská školka. Ve volném čase můžete navštívit např. fotbalové hřiště nebo knihovnu, která se nachází na obecním úřadu. Dále se v obci nachází kostel sv. Anny, hřbitov, kulturní dům a zdravotní středisko, kde má ordinaci jeden praktický lékař, jeden dětský lékař a jeden zubař.

Celková poloha obce je 853 ha, z toho orná půda zabírá 80 %.

Obec Jiřice u Miroslavi je významnou vinohradskou usedlostí. V katastru obce jsou také řazeny ovocné sady.


Oficiální web obec Jiřice u Miroslavi:
www.jirice.cz

PSČ Jiřice u Miroslavi: 671 78