Troskotovice

Pamětihodnosti

Související informace naleznete také v článku Seznam kulturních památek v Troskotovicích.
  • Rondeloid z doby bronzové
  • Kostel svatého Václava
  • Socha svatého Jana Nepomuckého na návsi
  • Boží muka

Historie

První písemná zmínka o obci se hlásí k roku 1046, jedná se však o falzum z 12. století. Roku 1252 jsou uváděny jako Droscowitz, existoval zde již farní kostel. Roku 1271 byly drženy Arklebem z Myslibořic. V roce 1513 byly v držení oslavanského kláštera. Povýšeny na městečko byly Ferdinandem I. roku 1535. Zároveň s pečetí získaly díky Janu Kunovi z Kunštátu 2 výroční trhy a týdenní trh. Velký požár, při kterém téměř celé městečko vyhořelo, postihl Troskotovice v roce 1796. Po odsunu německého obyvatelstva v roce 1945 byly opuštěné domy zdemolovány, takže v roce 1950 z původních 313 domů zůstalo jen 175. Roku 1990 byly vedeny jako obec, postavení městyse získaly zpět v roce 2007.


Oficiální web městys Troskotovice:
www.troskotovice.cz

PSČ Troskotovice: 671 78